١۵ روز تحصن در سمالکا: آنچه دشمن انجام نداده است، پ.د.ک انجام داد

شهروندان منطقه‌ی جزیره که در دروازه‌ی مرزی سمالکا تحصن کرده‌اند اعلام نمودند، پ.د.ک با سرنوشت خلق کورد بازی می‌کند. باید خلق کورد در مقابل سیاست اشتباه پ.د.ک قیام کند. آنها همچنین می‌گویند، آنچه دشمن انجام نداده است، پ.د.ک انجام داد.

از روز ۵ اکتبر/ ١٣ مهر، شهروندان اقلیم جزیره با تحصن و برافراشتن چادر و همچنین راهپیمایی در دروازه‌ی مرزی سمالکا در طرف روژاوای کوردستان خواستار تحویل جنازه‌ی دو شهید خلیفان شدند که به دست پ.د.ک شهید شدند.

بر اساس اطلاعیه‌ی مرکز خبررسانی ه.پ.گ، نظامیان پ‌.د.ک روز ۲۸ -۲۹ ماه آگوست امسال برای گروهی از نیروهای گریلا که متشکل از ۷ گریلا بودند کمین‌گذاری کرده و در نتیجه ۵ گریلا شهید شدند. دو تن از شهدا نیز با نام‌های تولهلدان رامان و سردم جودی اهل روژاوای کوردستان می‌باشند. به نظر می‌رسد یکی از این گریلاها نیز به اسارت گرفته شده و یک گریلای دیگر نیز نجات یافته و پس از ۱۶ روز خود را به رفقایش رسانده و اعلام کرده است که این کمین‌گذاری توسط نیروهای پ‌.د.ک انجام شده است.

شهروندان روژاوای کوردستان علیه حملات پ.د.ک به گریلا و تحویل ندادن پیکر دو تن از این شهدا تحصن کرده و اعلام کردند، پ.د.ک سیاستی بسیار خطرناک را علیه خلق کورد در پیش گرفته است.

تاکنون صدها تن از گروه‌های مختلف کورد، عرب، سریانی و سایر گروه‌ها و ملیت‌های متفاوت روژاوای کوردستان در این تحصن و راهپیمایی شرکت کرده‌اند.

تحصن‌کنندگان غیر از محکوم نمودن این حملات علیه گریلا همزمان می‌پرسند، که چرا پ.د.ک پیکره این دو گریلا را تحویل نمی‌دهد؟ آنها را در کجا پنهان کرده است؟ چرا اساس قوانین خود باشور کوردستان در رابطه با چگونگی برخورد با پیکر جانباختگان را نقض می‌کند؟

به گفته‌ی شرکت‌کنندگان مردم و خانواده‌ی این شهدا حق دارند پیکر فرزندان‌شان را تحویل گرفته و با انجام مراسم شایسته و درخور قهرمانان خود را به خاک بسپارند.

این تحصن امروز ۱۵ روز است که ادامه دارد و تحصن‌کنندگان تاکید می‌کنند تا پیکر شهدا را تحویل نگیرند، به تحصن خود ادامه خواهند داد.