آغاز دومین مرحله عملیات انسانی و امنیتی در بزرگترین اردوگاه نگهداری داعشیان

تبهکاران دربند داعش تاکنون ۴۴ نفر از ساکنین کمپ الهول را با سلاح‌های گرم و سرد به قتل رسانده و یا اعدام کرده‌اند که چهارده زن و دو کودک در میان کشته‌شدگان هستند.

فرماندهی کل نیروهای امنیت داخلی شمال و شرق سوریه از راه اندازی مرحله دوم عملیات "انسانی و امنیتی" در اردوگاه الهول در کانتون حسکه خبر داد. ده‌ها هزار داعشی و خانواده‌های آنها در این کمپ نگهداری می‌شوند.

در این بیانیه خبری به خطر فزاینده اردوگاه الهول از نظر تبدیل شدن به کانونی برای هسته‌های داعش و خانواده‌های مرتبط با آن و محیطی مناسب برای بهره‌مندی این سازمان تبهکار جلب نظر شد که در آنجا تبلیغات و عضوگیری می‌کند.

هسته‌های مخفی داعش تاکنون حملات متعددی علیه ساکنین این اردوگاه، نیروهای داوطلب سازمان‌های بشردوست و اعضای نیروهای امنیتی داخلی انجام داده و نقشه‌هایی برای فرار از این اردوگاه از جمله با حفر تونل‌های زیرزمینی طرح‌ریزی کرده بودند.

داعشیان تاکنون ۴۴ نفر از ساکنین این کمپ را با سلاح‌های گرم و سرد به قتل رسانده و یا اعدام کرده‌اند که چهارده زن و دو کودک در میان کشته‌شدگان هستند. این افراد همچنین سیزده بار برای آدم‌ربایی اقدام کرده، بارها چادرهایی که قربانیان در آن خوابیده بودند را آتش زده و دست به تخریب امکانات خدماتی و درمانی اردوگاه زده‌اند.

در این کنفرانس خبری گفته شد که به دنبال تهدیدهای ترکیه برای حمله نظامی، تحرکات داعشی‌ها در کمپ دوچندان شده و این تبه‌کاران از شرایط بشردوستانه اردوگاه در میان زنان و کودکان سوء استفاده می‌کنند.