دولت فرانسه مسئول قتل عام پاریس است

جنبش جامعه دموکراتیک با بیان اینکه دولت فرانسه مسئول کشتار کورد در پاریس است، خواستار بسیج و گسترش مبارزات شد.

جنبش جامعه دموکراتیک درباره کشتار کردها در پاریس که در نتیجه آن 3 نفر شهید و تعداد زیادی زخمی شدند، بیانیه ای صادر کرد. جنبش جامعه دموکراتیک در بیانیه ای اعلام کرد: «دیوان دادگستری اروپا از مسئولیت اخلاقی خود در خصوص حذف نام پکک از فهرست تروریستی صرفنظر کرده است، زیرا دادگاه اسناد بسیاری را به دست آورده است که نام این حزب را از تروریسم مبرا می گرداند، اما در نتیجه فشار دولت فاشیست ترکیه و بسیاری از دولت های دیگر که با توطئه بین المللی ارتباط دارند، تصمیم گرفتند که حزب را در لیست ترور نگه دارند. در نتیجه راه برای فعالیت شبکه های اطلاعاتی دولت ترکیه برای سازماندهی توطئههایی علیه خواست مردم کرد ما در اروپا باز شد.

دولت ترک همزمان سیاستهای تهاجمی خود را علیه نمایندگان و نمایندگان حزب دموکراتیک خلق ها در ترکیه و شمال کردستان انجام داد. مرکز فرهنگی کردی احمد کایا در پاریس پایتخت فرانسه مورد حمله گلوله قرار گرفت و در نتیجه 3 کرد از جمله هنرمند میرو پرور به شهادت رسیدند و 3 کرد دیگر به شدت مجروح شدند. این کشتار ادامه کشتار پاریس علیه رهبران انقلاب ما، سکینه جان سیز، فیدا و لیلا هستند. هماهنگی مشترکی بین شبکه های اطلاعاتی دولت ترکیه و فرانسه وجود دارد که با هم تلاش میکنند اراده مردم ما و دوستان ما در شهرهای اروپایی را که از مقاومت چریکی و اراده مردم حمایت میکنند، بشکنند. دولت فرانسه مسئول این کشتار است زیرا اسامی قاتلان کشتار 2013 را تاکنون فاش نکردە است. بیش از آن، این دولت فرانسە حمایت و هماهنگی خود با دولت فاشیست ترکیه را افزایش دادە و در نتیجه کشتار دیگری رخ داد.

ما از خلقمان می خواهیم که در همه جا بسیج شدە و  مبارزه را افزایش دادە و به میدان ها بروند؛ در تظاهرات مسالمت آمیز شرکت کنند تا سیاست های توطئه آمیز علیه مردم خود را در شهرهای اروپا افشا کنند. ما به خانواده شهدا و خلقمان در کردستان و اروپا تسلیت می گوییم و برای مجروحان شفای عاجل آرزومندیم.