فوزا یوسف: حزب اتحاد دمکراتیک و اتحادیە میهنی کوردستان می توانند یک استراتژی ملی را رهبری کنند

فوزا یوسف اظهار داشت که در دیدار بافل طالبانی، رئیس حزب اتحادیه میهنی کوردستان و حزب اتحاد دمکراتیک، اهمیت وحدت ملی در برابر تهدیدات دستاوردهای کوردها تشریح و اعلام شد کە حزب اتحاد دمکراتیک و اتحادیە میهنی کوردستان می توانند این تلاش ها را رهبری کنند.

فوزا یوسف، یکی از اعضای هیئت مدیره PYD، در مورد دیدار بافیل طالبانی، رئیس اتحادیهمیهنی  کوردستان و محتوای دیدار آنها، با خبرگزاری هاوار گفتگو کرد.

فوزا یوسف با اشاره به اینکه سفر طالبانی در چنین شرایط حساسی بسیار مهم بود، ادامه داد: تهدیدهای بزرگی علیە ر روژآوای  کوردستان وجود دارد، سیاست نسل کشی علیه همه کوردها در حال انجام است. بنابراین وحدت میان احزاب سیاسی و بخشهای  کوردستان امری تاریخی و حیاتی است.

فوزا یوسف هدف از سفر طالبانی را حمایت از دستاوردهای  کوردستان عنوان کرد و ادامه داد: اتحادیە میهنی کوردستان از ابتدای انقلاب در روژآوای  کوردستان مواضع میهن پرستانه ی بسیار قوی داشته است. از این فرصت استفاده کرده و از تمامی مسئولین اتحادیه میهنی  کوردستان تشکر می کنیم. آنها نگرش ملی داشتند، در این 12 سال در زمینه های دیپلماسی، مادی و معنوی و در همه زمینه ها به روژآوا کمک کردند.

فوزا یوسف در خصوص محتوای این نشست اطلاعاتی را ارائه کرد و از بررسی خطرات پیش روی چهار بخش  کوردستان، اهمیت وحدت ملی و مبارزه با داعش خبر داد.

اهمیت وحدت ملی

فوزا یوسف درباره خطراتی که متوجه هر چهار قسمت  کوردستان است، گفت: نیروهای اشغالگر در کوردستان برای از بین بردن دستاوردهای خلق کورد همکاری می کنند. بنابراین لازم است برای جلوگیری از خطرات و غلبه بر مشکلات، استراتژی مشترکی در میان کوردها وجود داشته باشد. بنابراین همکاری بین نیروها و احزاب کوردی بسیار مهم است. در برابر سیاست نسل کشی، بر اهمیت استراتژی مشترک تاکید شد. ما به عنوان حزب اتحاد دمکراتیک اعلام نمودیم که آماده هستیم و از همه فعالیت هایی که در خدمت وحدت ملی هستند، حمایت می کنیم. ما از تمام فعالیتهایی که اتحادیه میهنی در این زمینه انجام میدهد حمایت خواهیم کرد و این کار را با هم انجام خواهیم داد.

فوزا یوسف با بیان اینکه در این دیدار بر نقش اتحادیه میهنی در موضوع وحدت تاکید شد، گفت: بر نقش مثبت اتحادیه میهنی در وحدت ملی تاکید کردیم. می توان گفت که دشمن جنگ بسیار کثیفی را برای تفرقه انداختن مابین مردم کورد و  کوردستان و ایجاد درگیری به راه انداخته است. لذا اعلام کرده ایم که آماده ایفای نقش در راستای پاسداری از دستاوردها و به ویژه دستاوردهای جنوب  کوردستان هستیم. در آینده در چارچوب استراتژی ملی کارهایی انجام خواهد شد. گفتیم که ما به عنوان حزب اتحاد دمکراتیک و اتحادیە میهنی کوردستان باید این فعالیت ها را در یک اتحاد انجام دهیم.

فوزا یوسف در ادامە افزود که بافل طالبانی نیز گفته است که تا آخر از روژآوای  کوردستان حمایت خواهیم کرد و همچنین حمایت خود را از نیروهای سوریه دموکراتیک اعلام کرد و سخنان خود را اینگونه ادامه داد: وی همچنین خاطرنشان کرد که مردم کورد در خطر هستند به همین دلیل اعلام کردند که آنها برای اتحاد کوردها خواهند جنگید. در این زمینه، نشست اخیر احزاب باشور بسیار مهم بود. برای این نوع کارها تاکید و اصرار نشان داد و گفت در آینده نیز در برخی از زمینه ها پیشرو خواهند بود. وی در این زمینه از PYD و روژآوای  کوردستان حمایت خواست تا این کار را با هم انجام دهند.

حل مشکلات سوریه از دیگر محورهای این دیدارها بود. فوزا یوسف در رابطە با این محورها نیز افزود «ما در مورد نقش اتحادیه میهنی در حل مشکل سوریه گفتگو کردیم. زنده یاد جلال طالبانی نقش مهمی در منطقه داشت. ما همچنین خاطرنشان کردیم که اتحادیه میهنی میتواند نقش مهمی در ثبات منطقه ایفا کند. این سفر بسیار موفقی بود، ما معتقدیم که در خدمت موقعیت ملی، منافع مردم ما و ثبات منطقه در همه زمینه ها خواهد بود.

حزب اتحاد دمکراتیک و اتحادیە میهنی کوردستان می توانند نقش داشته باشند

فوزا یوسف همچنین افزود که در این دیدار بر اهمیت انجام یک کار دیپلماتیک مشترک تاکید کردند و اطلاعات زیر را ارائه کردند: "کوردها به چنین کاری نیاز دارند، PYD و اتحادیە میهنی کوردستان می توانند چنین نقشی را ایفا کنند. این بازدید هم برای این موضوع مهم بود. دو طرف بر ادامه این تلاش ها و همکاری ها تاکید کردند. همکاری های باشور و روژآوای  کوردستان باید تقویت شود. هر دو طرف عزم خود را در این زمینه نشان دادند. ما می خواستیم روابط استراتژیک بین کوردها توسعه یابد و PYD و اتحادیە میهنی کوردستان باید در این زمینه پیشقدم شوند. آنها همچنین اعلام کردند که برای این کار آماده هستند. این کار مشترک به ویژه برای وحدت ملی مهم است.»

مبارزه با داعش

فوزا یوسف در مورد صحبتها درباره مبارزه با داعش توضیح داد: ما بر تلاشهای مشترک علیه داعش تمرکز کردهایم، اهمیت این مبارزه توضیح داده شده است. داعش اکنون در حال سازماندهی مجدد خود در روژآوا، شمال و شرق سوریه و عراق است. بنابراین، مسئله ی مبارزه مشترک بسیار مهم است. دو طرف تاکید کردند که این همکاری ها باید ادامه یابد. شاید در آینده این دیدارها در سلیمانیه برگزار شود».

فوزا یوسف در پایان سخنان خود بار دیگر بر اهمیت وحدت ملی تاکید کرد و این پیام را داد: جنگ نسل کشی علیه کورد در جریان است و شمال، جنوب و روژآوا نیز در خطر است. نیاز به یک توافق مشترک میان کوردها در برابر توافقاتی مانند لوزان وجود دارد که به یکصدمین سالگرد خود نزدیک می شود. این توافق وحدت، قراردادهای نسل کشی را از بین می برد. چنین تلاش هایی نیز در خدمت این هدف خواهد بود. اگر این فعالیت ها را انجام دهیم، معتقدیم که نمی گذاریم تاریخ تکرار شود. این عزم را در آقای بافل طالبانی دیدیم و این خیلی مهم است.