ق.س.د خبر شهادت شروانی را اعلام کرد

نیروهای سوریه‌ی دمکراتیک (ق.س.د) به شهادت رسیدن شروان اصلان الکان‌ که پس از انجام راهپیمایی طولانی در مبارزه و فعالیت و سازندگی را اعلام می‌دارد، دوباره بر قولش تاکید می‌کند به مبارزه خود شدت بخشد و تا دستیابی به اهدافشان برای آزادی و صلح، ادامه دهد.

امروز مرکز رسانه‌ای ق.س.د اطلاعیه‌ای را منتشر کرد و هویت شروانی را اعلام کرد که در آن آمده است:

“پس از انجام راهپیمایی طولانی در انقلاب شمال و شرق سوریە در تمامی مراحل سخت، رفیق اصلان الکان‌ به شهادت رسید، وی گواهی دهنده و شرکت داشته در تمامی مراحل بنیان گزاری که دست‌آورد عظیمی برای تمامی جوامع منطقه در پی داشت.

رفیقمان اصلان در شهر سری‌کانی در میان خانواده‌ی عرب زحمتکش و میهن دوست پرورش یافت که چند تن از فرزندانشان را تقدیم راه آزادی کرده‌اند، تحصیلات ابتدایی را در شهرش به پایان رساند و سپس برای ادامه تحصیل در زمینه‌ی علوم سیاسی به دانشگاه دمشق رفت، سپس در سال ۲۰۱۴ در انقلاب شمال و شرق سوریه شرکت می‌کند و به زندگی شخصی خود پشت کرد، عمر خود را صرف حفاظت منطقه و خلقش در برابر همه‌ی حملات، کرد.

رفیق اصلان در چندین دوره‌ی آموزشی و نظامی شرکت کرد، چندین وظیفه‌ی انقلابی را عهده دار شد، در چندین عملیات نظامی علیه تبهکاران داعش و ترکیه‌ی اشغال‌گر شرکت داشته، در این مدت شهادت چندین تن از رفقایش را با چشم دید، یک برادر دو پسر عمویش شهید شدند، این نیز باعث شد تا مصرانه به یک شروان تبدیل شود و اهدافشان را برآورده کند.

شهید اصلان به فروتنی و مودب بودن مشهور بود، اوقاتش را در بین رفقایش به سر می‌برد، هیچ دلیلی برای عقب نشینی نمی‌دید، برای بجای آوردن وظیفه‌های بر دوشش مسابقه می‌داد.

رفیقمان اصلان در زمان انجام وظیفه در شهرک عریمه در غرب شعر منبج، بر اثر منفجر شدن بمب که به ماشینش متصل شده بود، به شهادت رسید.

همرا با تسلیت به خانواده و رفقایش، قول می‌دهیم علیه تمامی نیروهایی که می‌خواهند صلح مناطقمان را برهم بزنند، به مبارزه خود شدت بخشیم، به فداکاری‌های شهدا تا دستیابی به اهدافشان برای آزادی و صلح، ادامه می‌دهیم.

هویت شهید به شرح زیر است:

لقب: اصلان الکان

نام و نام خانوادگی: عمار احمد

نام مادر: فاطمه

نام پدر: صطام‌

محل و زمان تولد: سری‌کانی /۱۹۹۱

محل و زمان شهادت: عریمه/ ۲ ژوئن ۲۰۲۳