تداوم عملیات بروسک جزیره: ١٤ تبهکار و مظنون دستگیر شدند

در عملیات بروسک جزیره ١٤ عضو گروە تبهکار داعش و افراد مظنون بە آن در بخشهای های هول و تل براک دستگیر شدند.

مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی نیروهای سوریه دموکراتیک در خصوص آخرین وضعیت عملیات بروسک جزیره بیانیه ای صادر کرد.

در این بیانیه آمدە است:

نیروهای مشترک در چارچوب عملیات بروسک جزیرە، عملیات جستجو و کنترل خود را برای ردیابی هسته های گروه تروریستی داعش و انهدام مواضع آنها در شهرکهای هول، تیل براک و تل حمس در پنجمین روز ادامه می دهند.

در عملیات جستجویروز گذشتە در روستای سیمها در غرب تیل بیراک و روستای اته در غرب شهرستان، ٣ نفر مظنون به حمایت لجستیکی از هسته های داعش دستگیر و مخفیگاه ها و منازل آنان مورد تفتیش قرار گرفت.١١ عضو این گروە تبهکار کە در موارد مختلف از جمله در فراری دادن خانواده های داعش از اردوگاه هول و حمایت لجستیکی از آنها مظنون بودند دستگیر شدند.

عملیات بروسک جزیره با همکاری مشترک نیروهای امنیت داخلی و ائتلاف بین المللی از ٢٩ دسامبر ٢٠٢٢ بە منظورردیابی و دستگیری هسته های سازمان تروریستی داعش در خانه ها و روستاهای غیرنظامیان آغاز شدە است.تبهکاران داعش در حومه قامشلو روستاهای بخش شرق حسکه خود را پنهان کرده و اخیراً حملات زیادی را علیه نیروهای امنیتی، بزرگان قومی و کارمندان دولت در منطقه و حملە به اردوگاه هول انجام داده اند. همچنین هدف از این عملیات جلوگیری از سازماندهی دوباره داعش بودە است که سعی در سازماندهی مجدد خود و استفاده از شرایط ایجاد شده ناشی از حملات دولت اشغالگر ترکیه علیه مناطق شمال-شرق سوریه دارد که علاوه بر حملات تجاوزکارانه، بە حملات ملات تروریستی نیز دست می زنند.