ظهیر عبدالرحمن از مجروحان حمله ترکیه به شهادت رسید

یکی از زخمی‌های حمله رژیم تبهکار ترکیه به تل‌رفعت به دلیل شدت جراحت به شهادت رسید

در حمله پهبادی روز ٢۴ آگوست ٢٠٢٢ رژیم تروریست ترکیه به بخش تل‌رفعت کانتون شهبا ٣ کوردستانی جانباختند و ۵ تن دیگر زخمی شده بودند.

ظهیر عبدالرحمن محمد (٣۶ ساله)، یکی از زخمی‌های این حمله به دلیل شدت جراحت به شهادت رسید.

با شهادت ظهیر عبدالرحمن تعداد شهدای این حمله به ۴ شهروند رسید.

۴ زخمی دیگر همچنان در بیمارستان تحت مداوا قرار دارند.