کوردهای اروپا در اعتراض به حصر اوجالان به خیابان‌ها آمدند

کوردستانیان در اروپا به همراه دوستانشان در اعتراض به حصر عبدالله اوجالان، رهبر خلق کورد به خیابانها آمدند.

کوردستانیان و دوستانشان در شهرهای بروکسل پایتخت بلژیک، پاریس پایتخت فرانسه و همچنین مارسی، دارمشتات و شتوتگارت آلمان و شهر لاهه‌ی هلند به خیابانها آمدند و حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد را محکوم کردند.

بروکسل

 کوردستانیان و دوستانشان به درخواست مرکز دمکراتیک کورد در بلژیک (ناو بلNAV-BEL) و اتحادیه‌ی زنان کورد در اروپا (ی.ژ.ک اروپاYJK_E) در پلاسدیا مونان تجمع کردند و حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد را محکوم کردند.

پاریس

خلق به درخواست جامعه‌ی دمکراتیک کورد در فرانسه و جنبش زنان کورد در فرانسه در میدان رپابلیک تجمع کردند.

فعالان در این تجمع حملات اشغالگرانه‌ی ترکیه به باشور کوردستان را محکوم کردند و پوسترهای عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد و پرچم پ.ک.ک را بلند کردند. شرکت کنندگان با حمل پوستر "آزادی برای رهبر آپو، جایگاه مناسب برای کوردستان" تا میدان باستیل راهپیمایی کردند. سپس میتینگی برگزار نمودند و فیصل کسر رئیس مشترک جامعه‌ی دمکراتیک کورد در فرانسه به سخنرانی پرداخت.

در این تجمع شعارهای "زنده باد رهبر آپو"، "باز هم روز قیام است، رهبرمان اوجالان است" را سردادند.

مارسی

 در شهر مارسی فرانسه با شرکت هزاران تن راهپیمایی انجام شد. در این راهپیمایی حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد و حملات اشغالگرانه‌ی ترکیه محکوم شد.

کوردستانیان به همراه دوستانشان راس ساعت ۱۸:۰۰ در میدان کانابیره تجمع کردند و تا میدان فیوکس پورت راهپیمایی کردند. همراه با پوسترهای عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد، پرچم‌های پ.ک.ک، ی.پ.گ، ی.پ.ژ، ت.ژ.ک فرانسه و ت.ج.ش بلند شد. در این راهپیمایی بیانیه‌ای کتبی میان فعالان و حاضرین و شهروندان منطقه پخش شد و شعارهای "قاتل اردوغان"، "بمیرد خیانت" و "همه جا عرصه‌ی مقاومت هفتانین است" سر داده شد و راهپیمایی با برگزاری میتینگ به پایان رسید.

لاهه

 در شهر لاهه (دنهاگ) هلند، حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد و حملات اشغالگرانه‌ی ترکیه به باشور کوردستان با برگزاری تجمعی، محکوم شد. تجمع در مقابل ایستگاه مرکزی ترن برگزار شد و سخنرانان در این تجمع اعلام کردند، دولت هلند و افکار عمومی بین المللی، جنایات دولت ترکیه را نادیده می‌گیرند. برای پایان دادن به حصر اوجالان از سازمان‌های مرتبط خواسته شد تا به وظیفه‌ی خود عمل کنند.

دارمشتات

 با شرکت کوردستانیان و دوستانشان در شهر دارمشتات و مانهایم آلمان نیز راهپیمایی برگزار شد. راهپیمایی در فریزنپلاتز آغاز شده و شعارهای "زنده باد رهبر آپو"، "بدون رهبری زندگی ممکن نیست" تکرار شد. راهپیمایان به سمت مرکز شهر رفتند و به فریزنپلاتز بازگشتتد و میتینگی برگزار کردند.

شتوتگارت

کوردستانیان و دوستانشان در شتوتگارت نیز به انجام راهپیمایی پرداختند. سازمانهای چپ نیز از این راهپیمایی حمایت کردند. در این راهپیمایی به طور مداوم شعارهای "حصر را پایان دهید"، "دولت ترکیه، از کوردستان بیرون برو" و "زنده باد اوجالان" و "سی‌پی‌تی سکوت کرده است" تکرار شد.