کوردهای ساکن آلمان برای آزادی رهبر خلق کورد به میدان می‌آیند

کنفدراسیون جوامع کوردستانی در آلمان برنامه فعالیت‌های خود را در روز ١٠ اکتبر منتشر کرده و خواستار مشارکت آحاد جامعه در آکسیون‌های این روز شد.

کنفدراسیون جوامع کوردستانی در آلمان  (KON-MED) به مناسبت "١٠ اکتبر؛ روز جهانی آزادی اوجالان" اطلاعیه‌ای منتشر کرد.

در اطلاعیه آمده است که این کنفدراسیون از فعالیت‌های روز ١٠ اکتبر برای آزادی رهبر خلق کورد حمایت نموده و فعالانه در آن جای می‌گیرد.

KON-MED حصر رهبر خلق کورد از سوی رژیم ترکیه را سنگین‌ترین حصر در سطح جهان اعلام نموده و می‌افزاید:"زمان آن فرا رسیده است که حصر در هم شکسته شود. روز فعالیت و دیپلماسی برای آزادی رهبری فرا رسیده است. برای فروپاشی سیستم امرالی و پایان دادن به حصر ما در کارزار مبارزاتی و فعالیت‌های اعلام شده شرکت می‌کنیم. صبر خلقمان در مورد سیستم امرالی به پایان رسیده است.

روز شنبه، ١٠ اکتبر در ١۵ مرکز در آلمان و ٧ قاره جهان (آسیا، آفریقا، اروپا، آمریکای جنوبی، آمریکای شمالی، استرالیا، جنوبگان) فعالیت‌ و گردهمایی برگزار می‌شوند. ما تمامی جامعه را فرامی‌خوانیم که فعالانه در این فعالیت‌های جای گیرند.

زمان و مکان فعالیت‌ها:

"Federasyona FCK. BW.BACIHN

اشتوتگارت
۰۹.۱۰.۲۰۲۰
ساعت: ۱۷:۳۰
مکان:  Lautenschlager str Stuttgart

هیلبورن
۰۹.۱۰.۲۰۲۰
ساعت: ۱۷:۰۰
Klianzplatz Heilbronn

اشتوتگارت
۱۰.۱۰.۲۰۲۰
ساعت: ۱۶:۳۰
مکان:  Lautenschlager str. Stuttgart.

مونشن
۱۰.۱۰.۲۰۲۰
ساعت: ۱۳:۳۰
مکان:  Karlsplatz/Stachus Munchen

نورنبرگ
۱۰.۱۰.۲۰۲۰
مکان:  Kornmark
ساعت: ۱۵:۰۰

Federasyona FCDK-KAWA

فرانکفورت
روز: ۱۰.۱۰.۲۰۲۰
مکان:  Hauptbahnhof
ساعت: ۱۴:۳۰

دارمشتات
روز: ۱۰.۱۰.۲۰۲۰
مکان:  Freiden Platz
ساعت: ۱۴:۰۰

مانهایم
روز: ۱۰.۱۰.۲۰۲۰
Cih : Mannheim
ساعت: ۱۴:۰۰

ساربروکن
روز: ۱۰.۱۰.۲۰۲۰
مکان:  Europa Galeria
ساعت: ۱۴:۰۰
Federasyona FED-DEM'ê

هامبورگ
روز: ۱۰.۱۰.۲۰۲۰
(Ji Kiel, Bremen û Oldenburg tevlîbûn çêdibe)
مکان:  Hauptbahnhof
ساعت: ۱۶:۰۰

هانوفر
روز: ۱۰.۱۰.۲۰۲۰
مکان:  Hauptbahnhof
ساعت: ۱۲:۰۰ û ۱۸:۰۰

هیلدسهایم
روز: ۱۰.۱۰.۲۰۲۰
مکان:  Angoraplatz
ساعت: ۱۵:۰۰
Federasyona FED-KURD

برلین
روز: ۱۰.۱۰.۲۰۲۰
مکان:  Alexandeplatz/Vor dem Roten Rathaus Neptubrunnen
ساعت: ۱۴:۳۰
Federasyona FED-KURD

کلن
روز: ۱۰.۱۰.۲۰۲۰
مکان: Chlodwig Platz
ساعت: ۱۵:۰۰"