کنفرانس کورد در پارلمان اروپا: تصمیم پ.ک.ک به چشم‌انداز جدید تبدیل شد

در نشست نخست ١۶مین کنفرانس بین‌المللی کورد در پارلمان اروپا، موضوعات مهمی مانند خشونت و سرکوب و مقاومت، استفاده از کارت پناهندگان، واکنش اروپا، تصمیم بلژیک در رابطه حزب کارگران کوردستان و ادامه انزوا و حصر اوجالان مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.

در شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی کورد، بعد از سخنرانی افتتاحیه در روز چهارشنبه (۵ فوریه/ ١۶ بهمن)، پنل نخستین این کنفرانس تحت عنوان در ترکیه سرکوب و مقاومت برگزار کردید.

جوست جونگردن روشنفکر هلندی و عضو مدیریت کمیسیون شهروندان اتحادیه اروپا-ترکیه EUTCC مدیریت این پنل را بر عهده داشت. در نشست اول، نمایندگان مجلس اروپایی، ترکیه‌ای و کورد به سخنرانی پرداختند. جونگردن در سخنانش اظهار داشت که باید علیه ترکیه موضع گرفته شود و این موضعگیری‌ها از اعلام نارضایتی و اعلام محکومیتهایی مانند ما نگران هستیم، نگرانی‌های فراوانی در این رابطه داریم، فراتر رود. جونگردن گفت: باید بر ترکیه فشار وارد شود و دلایل اعمال این فشارها نیز به اتحادیه اروپا گفته شود.

 بنوا بیتاو: منابع آبی در سرزمین کوردها قرار دارد

بنوا بیتاو از گروه سبزها/ ائتلاف آزاد اروپا Greens/EFA در رابطه با موضوع جنگ برای منابع زندگی سمینار خود را برگزار کرد. بیتاو با اشاره به منابع سرزمینی کوردها به وجود نا آرامی و بحران در مناطق اطراف رودخانه دجله و فرات اشاره نمود. بیتاو در این رابطه اظهار داشت که: منابع آبی در سرزمین کوردها قرار دارند. در موضوع تقسیم آب، پیش از این نیز در مزوپوتامیا بی‌ثباتی‌های ایجاد شده‌اند. مسئله آب یکی از مشکلات مزوپوتامیا است.

دمیرل: چرا شورای اروپا دست به تحریم نزده است؟

اوزلم دمیرل از گروه چپ و چپ شمال-سبز GUE/NGL خاطرنشان ساخت که اخیرا پارلمان اروپا  در رابطه با موضوعات ترکیه گفتگوهایی را مطرح کرده است. دمیرل در این رابطه چنین گفت: رویدادهایی که در ترکیه روی می‌دهند، باعث ایجاد گمان و تعجب می‌شود. در وضعیت کنونی ضعف حکومت در ترکیه را نشان می‌دهد. اردوغان همواره به کمک‌های اروپا اطمینان داشته است. اتحادیه اروپا اشغالگری دولت ترک در شمال-شرق سوریه را محکوم نمود اما شورای اروپا فروش سلاح به ترکیه را تحریم نکرد. این تناقض محسوب می‌شود. باید هر چه بیشتر به این تناقضات توجه نمود. در ترکیه، از آزادی عقیده و رسانه‌ها دیگر خبری نیست. باید سازمانهای رسانه‌ای در اروپا تلاش‌های بیشتری را در این رابطه از خود نشان دهند.

ایسلام: خواهان صلح با ثبات میان کوردها و  ترک‌ها هستم

جهانگیر ایسلام از نمایندگان حزب سعادت نیز به ایراد سخنرانی پرداخته و اظهار داشت: خواهان صلح با ثبات میان کوردها و ترک‌ها هستم. برای جوامعی مثل جامعه ما، دولت-ملت و روند ملیت شدن همواره با فروپاشی و اشک همراه بوده است. ایسلام در ادامه سخنان خود افزود: ترکیه از مسائل و مشکلات جدی برخوردار است. من نیز یکی از اعضای اپوزیسیون هستم. اما من دیدم که در این کشور تجربه‌ای از دمکراسی در جریان است؛ مدت یکصد وپنجاه سال است ما انتخابات برگزار می‌کنیم، میزان مشارکتی در سطح اروپا دارد، از فرهنگی دمکراتیک برخوردار است.

کوچ‌یگیت: این جنگ، جنگ ماست

گلستان کوچ‌یگیت از نمایندگان مجلس ترکیه، از حزب دمکراتیک خلق‌ها نیز در نشست نخست این پنل سخنرانی نمود. کوچ یگیت فرایند دیالوگ بین پ.ک.ک و دولت ترک در چند سال قبل را یادآوری نموده و به شروط آن دوره اشاره کرد. کوچ یگیت جنبش پارک گزی و قیام کوبانی را نیز خاطرنشان ساخته و اظهار داشت: اتحاد خلق کورد و ترکیه به  نقطه‌ای رسیده بود که برای آینده مشترک نیروهای خود را بسیج نماید. همگان امیدوار بودند که مسئله به سوی راه حل گام بردارد، حکومت بار دیگر درصدد نابودی کوردها برآمد. بعد از آغاز انتخابات ۷ ژوئن و بعد از دست زدن به موارد فراوانی از بی‌قانونی، جزیر، سور و نصیبین مورد حمله قرار گرفتند. در مقابله با این موارد خلق به مقاومت دست زد. در مقابله با این مقاومت خلق، دست به پاکسازی و قتلعام زدند. قتلعام آنکارا- گار، آمد، پرسوس و نصیبین روی دادند. اکنون جامعه در مقابل این جنگ همچنان در حال مقاومت است و این واقعیتی اجتماعی به شمار می‌رود. این جنگ، جنگ ما است و ما با اراده و عزم راسخ خود به پیروزی دست می‌یابیم. ما منتظر هستیم که جامعه بین‌المللی نیز راه حل واقعی را برای حل این مسئله ارائه دهد.

در پنل دوم این کنفرانس و پایان روز نخست، پنل دوم تحت عنوان پیوندها ترکیه-اتحادیه اروپا: مذاکره برای عضویت و بحران پناهندگان کورد سمیناری برگزار شد.

نشست دوم

پروفسور چنگیز آکتار دومین نشست این کنفرانس را مدیریت نمود. آکتار با خاطرنشان ساختن بازی با کارت پناهندگان گفت: معامله در این رابطه موضع دولت‌های اتحادیه اروپا را مشخص می‌نماید.

آندریاس شایدر: ترکیه در اتحادیه اروپا جایی ندارد

آندریاس شایدر از اعضای گروه اتحاد مترقی سوسیالیست و دمکرات، در رابطه با مذاکرات بی‌پایان عضویت ترکیه در اتجادیه اروپا سخن گفت. شایدر در این رابطه تاکید نمود که اتحادیه اروپا خواهان ثبات و آرامش ترکیه و تبعیت این کشور از رویه‌های قانونی اتحادیه اروپا است. اما ترکیه از نامزدهای مسئله‌ساز است، زیرا برای قوانین بنیادین  هیچگونه احترامی قائل نیست. شایدر در این رابطه اظهار داشت اگر روزنامه‌نگاران دستگیر شده‌اند، سیاستمداران، مادران و فعالان به زندان فرستاده می‌شوند، باید این افراد به محض بیرون آمدن از زندان دست به فعالیتهای ممکن در این رابطه بزنند. شایدر خاطرنشان ساخت که پیش از این برای اینکه ترکیه به عضویت اتحادیه اروپا درآید حمایتهای مالی فراوانی از این کشور می‌شد. شایدر در بخش دیگری از سخنان خود به اشغالگری رژیم ترکیه اشاره کرده و اظهار داشت: آنجه که در ترکیه شاهد آن هستیم تغییر دموگرافیک است. پایان دادن به تغییر دموگرافیک مناطق کوردنشین است. اتحادیه اروپا نباید این مسئله را بپذیرد. باید این اقدامات ترکیه را مجازات نماید. وی در ادامه افزود که در اروپا جایی برای چنین حکومتی وجود ندارد. من مخالف عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا هستم.

تنکه ستریک هلندی از گروه اتحاد سبزها با اشاره به بحران پناهندگان و موضع اتحادیه اروپا در این رابطه اظهار داشت: اتحادیه اروپا مجبور به سکوت در برابر ترکیه شده است و دراین رابطه به پیمان پناهندگان اشاره نمود. ستریک با اشاره به پیمان پناهندگان که با ترکیه منعقد شده است آن را به  کابوسی تشبیه کرده و اظهار داشت: باید در جاهای دیگر نیز در مقابل این سیستم ایستادگی کرد تا به مدل تبدیل نشود.

تحلیل فرمون در رابطه با تصمیم اتخاذ شده علیه پ.ک.ک: برای نخستین بار در اروپا

ژان فرمون، وکیل بلژیکی به طور مشخص در رابطه با تصمیم دیوان محاسبات بلژیک در رابطه با حزب کارگران کوردستان سخن گفت. دیوان محاسبات بلژیک در ۲۸ ژانویه در رابطه با تصمیم نهایی دادگاه استیناف این کشور مبنی بر تروریست نبودن پ.ک.ک گفت: باید حقوق جنگی-بین‌المللی در این ربطه مد نظر قرار گرفته و نباید در چارچوب ضد-ترور این مشئله مورد ارزیابی شود. فرمون بعد از آنکه در رابطه با فرایند حقوقی منتج به این حکم سخن گفت، تاکید نمود که: برای نخستین بار است که چنین تصمیمی اتحادیه اروپا گرفته می‌شود. فرمود مدارک ویکیلیکس را در رابطه با فشارهای سفارت آمریکا علیه بلژیک مبنی بر دست زدن به اقدامی علیه پ.ک.ک نیز به حاضران نشان داد. فرمون در این رابطه اظهار داشت که تمامی این پرونده در سفارت آمریکا و بر مبنای درخواست ترکیه سازمان داده شده بود و این پرونده بعد از ۱۰ سال به نتیجه خود دست یافت. همچنین فرمون اظهار داشت: با این تصمیم چشم اندازهای جدیدی گشوده می‌شوند. باید درگیری‌ها به حل و فصل ختم شوند. وی اظهار داشت که باید برای حل این مسئله باید به هر دو طرف درگیر کمک شود  و از کشورهای اروپایی نیز خواشت که دست از جرم انگاری برانداشته و موضع جدیدی را در رابطه با حزب کارگران کوردستان نشان بدهند.

فرمون با اشاره به تصمیم خارج کردن پ.ک.ک از لیست ترور در دیوان عدالت اروپا در لوکزامبورگ بین سالهای ۲۰۱۴-۲۰۱۷ نیز اظهار داشت: باید بلژیکی‌ها به شورای اروپا رفته و اعلام نمایند که آنها چنین لیستی را نمی‌پذیرند. این وضعیت در شورای اروپا راه را بر بحث و بررسی عنوان تروریستی در مقابل پ.ک.ک می‌گشاید.

آخرین سخنرانی در روز شنبه از سوی وکیل دفتر حقوقی سده، نوروز اویسال در رابطه با رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان بود. اویسال بعد از اعلام ۲۱ سالگی مدت زندانی شدن اوجالان، در رابطه با انزوای تحمیلی در امرالی سخن گفت. اویسال در این رابطه اظهار داشت: در مرحله کنونی، امرالی به زندانی تبدیل شده است که در طول هشت سال هیچ وکیلی نتوانست به آنجا پا بگذارد. اویسال با اشاره به تشدید انزوا، آن را یکی از عوامل تداوم بحران در خاورمیانه نیز عنوان کرد. اویسال با اشاره به بندهای مطرح شده از سوی اوجالان که در آخرین دیدار به منظور پایان دادن به اعتصاب غذای اعتصاب کنندگان زندان اظهار داشت که اوجالان برای دست یابی به راه‌حل تلاش‌های فراوانی را انجام داده است و تلاشهای وی برای دست‌یابی به راه حل نیز همچنان ادامه دارد. اویسال اظهار داشت اگر انزوای امرالی همانند بازتابی از سیاست زندانهای ترکیه مورد نظر قرار گیرد، این اشتباه است. انزوای امرالی سرآغاز سیاست فشار و انزوا در ترکیه است. اویسال در ادامه سخنان خود افزود: هیچ جای دیگری همچون ترکیه نقض آشکار حقوق بشر را نشان نمی‌دهد. از همین رو اویسال با دعوت جامعه بین‌المللی خواستار خاتمه دادن به انزوا و حصر و تصحیح کردن نگاه به ارتباط بین دمکراتیزاسیون ترکیه و حقوق کوردها شد.

روز نخست این نشست با سخنرانی اویسال خاتمه یافته و  نشست روز بعد از ساعت ۰۹:۳۰ تا ۱۷:۰۰ در رابطه با موضوعاتی مانند جنایت و اشغالگری دولت ترک در روژاوا، اهداف عثمانی دولت ترک، وضعیت کوردها، حقوق انکار شده، پاکسازی و قتلعام، وضعیت بعد از داعش، نقش و موضع اروپا در رابطه بحران‌های خاورمیانه، چشم اندازهای خروج از بحران، پیشنهاداتی برای حل مسئله کورد و راهکارهای آلترناتیف ادامه یافت. از مصر، اکوادر، و بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی نمایندگان، پژوهشگران، روزنامه‌نگاران و دانشگاهیان در نشست روز دوم حضور داشتند.