"هورامی‌ها را به همبستگی فرامی‌خوانیم"

پلاتفرم هورام در بیانیه‌ای کتبی به خلق هورامان یادآورد شد که در صورت عدم همبستگی نخواهند توانست به حقوق مشروع خود دست یابند

پلاتفرم هورام در بیانیه‌ای کتبی سیاست‌های رژیم اشغالگر ایران و حکومت اقلیم کوردستان را در خصوص به رسمیت نشناختن حقوق هورامی‌ها محکوم کرده و می‌افزاید:"این سیاست جامعه، فرهنگ، زبان و طبیعت هورامان را با خطرهای بزرگی روبرو کرده است." پلاتفرم از کم‌کاری خود هورامی‌ها نیز انتقاد کرده است.

در بیانیه پلاتفرم که با زبان هورامی منتشر شده آمده است:

"با اینکه هورامان از لحاظ تاریخی و فرهنگی بسیار غنی است اما امروز در هر دو بخش آن هیچ کدام از حقوق مشروع هورامی‌ها برای زندگی بر مبنای هویت و فرهنگ خویش به رسمیت شناخته نشده است.

در روژهلات کوردستان رژیم اشغالگر و مرکزگرای ایران و در باشور کوردستان نیز حاکمیت به اصطلاح کوردی با دارا بودن همان ذهنیت، نه تنها آماده پذیرش حقوق اولیه هورامی‌ها نیستند بلکه مانع از برنامه‌ها و پروژه‌هایی شده‌اند که اجازه زندگی هورامی‌ها با هویت خویش را فراهم کند. تداوم این سیاست مخاطرات بسیار بزرگی را برای جامعه هورامان و موجودیت فرهنگ، زبان و حتی طبیعت هورامان به همراه دارد.

از سوی دیگر سهل‌انگاری و کم‌کاری‌ خود ما هورامی‌ها سبب شده است که این دو سیستم سیاست‌های خویش را بر هورامی‌ها تحمیل نمایند و آنطور که باب طبعشان است رفتار کنند.

اگر چه بسیاری از فعالان زمینه‌های گوناگون به شیوه‌ای دلسوزانه و بدون هیچگونه امکاناتی برای حفاظت از فرهنگ و زبان هورامی‌ها تلاش می‌کنند اما متأسفانه در برخی موارد عدم همبستگی و خصومت شخصی مانع از دستیابی به نتیجه است.

لازم است خلق و فعالان اجتماعی بدانند که عدم همبستگی و اختلاف در هر حالت آب به آسیاب اشغالگران و حاکمان ریختن است. تنوع فکری و باورمندی می‌تواند همچون ظرفیت‌های توانمند به کار گرفته شده و مایه‌ی جامعه‌ای رنگین و غنی گردد، ولی لازم است در برابر ظلم و ستمی که علیه هورامان اعمال می‌شود ایستادگی کنیم.

همچون پلاتفرم هورام بر این عقیده‌ایم که فرد هورامی در این مرحله در هر سنگری موظف است که از زبان و فرهنگ هورامان محافظت به عمل آورد. بدیهی است فعالیت در زمینه سیاسی برای سازماندهی کوردستان می‌تواند نقش ما را همچون هورامی در آینده هورامان برجسته‌تر نماید منوط به اینکه نقش هورامیت خویش را ایفا کنیم و همچون هورامی در فعالیت‌ها مشارکت نماییم. واضح است هورامی‌ها در صورت سازماندهی جامعه خویش می‌تواند تأثیری مستقیم بر اتحاد ملی داخلی کوردستان داشته باشد.

پلاتفرم هورام همچنان که خود را موظف به برساخت خودمدیریتی دمکراتیک و خودگردان هورامان می‌داند، از تمامی فعالان عرصه‌های گوناگون بویژه فعالان حوزه‌ی زنان، سیاست و جامعه می‌خواهد که با کنار گذاشتن کاستی‌ها، فعالیت‌های مشترک را برای پیشرفت جامعه هورامان در تمامی زمینه‌ها در اولویت قرار دهند."