انگین: کاپیتالیسم دچار درماندگی شده است

قاسم انگین عضو کمیته‌ی مرکزی پ.ک.ک اعلام کرد، پکیج‌های کاپیتالیسم برای حل بحران کرونا شکست خورده‌اند. وی همچنین اعلام کرد، نظام دولتگرایی تحت فشار قرار دارند و در رابطه با این بحران باید مورد بازخواست قرار گیرند

قاسم انگین عضو کمیته‌ی مرکزی حزب کارگران کوردستان (پ.ک.ک) در گفتوگو با خبرگزاری فرات نیوز به ارزیابی سیستم سرمایه‌داری و نقش این سیستم در شیوع ویروس کرونا پرداخت.

انگین اعلام کرد، سیستم مدرنیته‌ی سرمایه‌داری به طور جدی با بن‌بست مواجه شده است و گفت، "کاپیتالیسم بر اساس ایدئولوژی لیبرال، یا با لیبرالیسم خود نمی‌تواند با مشکلات بزرگ مواجه شود. علاوه بر آن حتی با پنهان‌کاری و لاپوشانی مسائل، باعث بزرگتر شدن مشکلات می‌شود".

انگین اعلام کرد، برای همه آشکار شده است که زندگی به شیوه‌ی نظام سرمایه‌داری اشتباه است زیرا در نتیجه با بحران و فشار مواجه می‌شود. برای نخستین بار نظام ملی‌گرا که بانی بحران‌ها و فشارهاست، مورد بازخواست واقع شده است.

قاسم انگین همچنین گفت، سیستم مدرنیته‌ی کاپیتالیست با کمک نیروهای راستگرا-محافظه‌کاران دوباره خود را مورد ارزیابی قرار داده و از این راه به موجودیت خود ادامه دهد. به عنوان مثال طیب اردوغان در کوردستان و ترکیه و خاورمیانه به جنایت‌های بشری دست می‌زند و با این اقدامات روز به روز خشم خلق‌ها علیه فاشیسم و جانیان بیشتر می‌شود. اینچنین رژیم‌های فاشیست بیشتر بهم نزدیک می‌شوند و تلاش دارند تا در مقابل تغییرات ایستادگی کنند."

انگین گفت "جالب توجه است که در زمان شیوع ویروس کرونا همه‌ی تروریستها، راستگرایان و تک‌پرستها مانند هم عمل می‌کنند. تلاش می‌کنند این بیماری را به عنوان فرصتی برای خود به کار گیرند، به همین دلیل سیاست هجومی را بیشتر می‌کنند و سعی می‌کنند ثروتمندتر شوند و فقرا را نیز بیشتر با مرگ مواجه کنند".

"نظام سرمایه‌داری بر ضد جامعه‌بودن است"

تعریف نظام سرمایه‌داری "به زبان ساده، کاپیتالیسم تجزیه کننده و فروپاشنده‌ی اجتماعی بودن است، سیستم اتمیزه کرده افراد است. به همین دلیل سنگینترین و بزرگترین حمله و تهدید علیه اجتماعی بودن و جامعه شدن است که انسان‌ها را از ارزش‌های اساسی خود دور می‌کند.

انسانیت منوط به اجتماعی‌بودن می‌باشد و اجتماعی بودن نیز مستلزم همبستگی است. به فرانسوی به آن زندگی کُمون می‌گویند. اساس کُمونیسم نیز همکاری، اجتماعی شدن و با هم زندگی کردن است. همانطور که می‌دانیم، آری یان ایرانی[نه در معنی نظام‌ سیاسی رژیم‌های مزدور حاکم بر زاگرس و البرز] یعنی همکاری دسته‌جمعی و اجتماعی است. می‌توان لغت کُمونیسم را از آن منبع فرانسوی دانست. همه توافق دارند که بدون اجتماعی بودن و جامعه بودن بشریت نمی‌توانست خود را به این عصر برساند. بشریت با اجتماعی بودن توانست خود را به امروز برساند. کاپیتالیسم هم دشمن اجتماعی بودن و جامعه است. اجتماع وجود داشته باشد، کاپیتالیسم نخواهد بود، کاپیتالیسم وجود داشته باشد، اجتماع نخواهد بود.

کاپیتالیسم برای آنکه در اجتماعی بودن جامعه دخالت کند، باید اجتماعی بودن جامعه را از بین ببرد. هر چقدر که بتواند اجتماع را از هم دور کند، همان قدر می‌تواند اجتماعی بودن را به فردگرایی تغییر دهد، آن هم نشانه‌ی پیروزی کاپیتالیسم است. آن هم حمله‌ای است علیه ذات و جوهر اجتماع بودن."

انگین دخالت در طبیعت و تغییرات را به یاد آورد و اعلام کرد، آشکار است که بازی کردن با وضعیت طبیعت چه بلایی بر سر بشریت آورده است.

"کاپیتالیسم تاکنون به سرچشمه‌ی چندین بیماری تبدیل شده و هنوز هم بیماری‌های جدیدی بوجود می‌آورد"

انگین اعلام کرد، کاپیتالیسم ژنهایی را که در طبیعت وجود ندارد به وجود آورده‌ و اینگونه آنرا به بلایی بر سر بشریت تبدیل می‌کند، انگین افزود:" کوتاه سخن اینکه هزینه به بازی گرفتن و دخالت در طبیعت همیشه سنگین بوده است. کاپیتالیسم در ماهیت خود بازی با طبیعت و اجتماعی بودن است، به همین دلیل تاکنون بیماری‌های مهلک بسیاری را ایجاد کرده و هنوز هم به آن ادامه می‌دهند."

انگین گفت، سرچشمه‌ی همه‌ی بیماری‌ها از ایدز تا کرونا به دلیل به دلیل سیاست‌ها و عملکرد رژیم سرمایه‌داری بوده است.

"ویروس کرونا هم به دست سیستم سرمایه‌داری به بلایی بر سر بشریت تبدیل شد"

قاسم انگین عضو کمیته‌ی مرکزی پ.ک.ک اعلام کرد، زمانی که شیوع ویروس کرونا اینگونه تشریح شود به خوبی می‌تواند دید که بیماری و اپیدمی است که توسط سیستم کاپیتالیسم ایجاد شده و به بلایی بر سر بشریت تبدیل شده است.

انگین همچنین گفت" زمانی که ما این را می‌گوییم به این معنی نیست که کاپیتالیسم برای سود بردن از این بیماری آنرا را به صورت عمدی در آزمایشگاه درست کرده و تکثیر کرده است، بلکه باید بدانیم که بازی کردن با اساس طبیعت، تغییر ژنتیک، رشد سرسام‌آور  صنعتی که سبب آلوده شدن طبیعت و همچنین کلانشهرها می‌شود و در نهایت ایجاد بیماری و رخ دادن فاجعه از عملکردهای این سیستم است".

انگین در ادامه گفت، بیماریهای ایدز، آنفولانزای پرندگان، آنفولانزای خوکی، ابولا و اپیدمی‌ها و بیماری‌های دیگر مشابه آن سبب جان باختن میلیونها تن شده‌اند، همگی از شهرها آغاز شده و میان انسان‌ها پخش شده‌اند.

"پکیج‌های درمانی سرمایه‌داری در مورد کروناویروس شکست خورده‌اند"

انگین همچنین گفت" یکی از کارهای اصلی که باید انجام شود این است که در مقابل شهرهایی که میلیونها نفر در آنها زندگی می‌کنند، صدها هزار روستا درست شود و اینگونه بشریت به سمت نوع دیگری از زندگی تغییر کند. برای از نو ایجاد کردن موازنه میان شهر و روستا، منطقه‌ی جایگزینی زندگی شهری باید درست شود. شهرها نیز برای آنکه به محل زندگی تبدیل شوند، باید کوچک شوند.

همه‌ی پکیج‌های درمانی رژیم سرمایه‌داری برای مقابله با کرونا شکست خورده‌اند. نشانه‌های این شکست نیز شهرهای بزرگ هستند که میلیونها تن در آنها زندگی می‌کنند. در ترکیه بیماری در استانبول شیوع پیدا کرده و ۶۰ درصد این بیماری در ترکیه در استانبول است. وضعیت نیویورک بسیار بدتر است. وضعیت لندن و پاریس نیز بهتر نیست. شهر ووهان که به عنوان مرکز بیماری شناخته می‌شود، ۱۱ میلیون نفر جمعیت دارد که نشان می‌دهد شهری بزرگ و شلوغ است.

"زندگی دسته‌جمعی و کُمون تنها امید برای نجات بشریت است"

انگین در پایان سخنانش گفت"در شرایطی که کاپیتالیسم با شکست مواجه شده است، زندگی کُمون و دسته‌جمعی، یعنی زندگی کمونیستی نزد افکار عمومی به تنها امید بشریت به عنوان شیوه‌ای نوین برای زندگی تبدیل شده است. آنچه از حالا به بعد باید انجام شود، زندگی دسته جمعی و مشترک و کُمون است".