لینده: اشغالگری سبب ایجاد مشکلات بزرگ انسانی می‌شود

آنه لینده وزیر امور خارجه‌ی سوئد اعلام کرد، اشغالگری دولت ترکیه د روژاوا و شمال و شرق سوریه سبب ایجاد فجایع بشری می‌شود.

آنه لینده پاسخ ۵ پارلمانتار کشورش را داد که خواستار موضعگیری در مقابل حملات اشغالگرانه‌ی دولت ترکیه شده بودند. لینده از این پارلمانتاران به دلیل واکنششان تشکر کرد.

لینده اعلام کرد، او نیز با آنها هم عقیده است و اشغالگری ترکیه در شمال و شرق سوریه جای نگرانی است و گفت، "چند روز پیش اشغالگری ترکیه در منطقه و همچنین ظلم و زور آنها مقابل کوردها و سایر خلق‌های منطقه را محکوم نمودم."

لینده همچنین اعلام کرد، اشغالگری بر خلاف پیمانهای بینالمللی است، سبب نا امن شدن منطقه می‌شود و مشکلات انسانی بزرگی پدید می‌آورد.

لینده به تصمیم سوئد برای متوقف کردن فروش اسلحه به ترکیه اشاره کرد و گفت، "آنها وضعیت روژاوای کوردستان و توقف فروش اسلحه به ترکیه توسط کشورهای اروپایی را به دقت زیر نظر دارند."

پس از حملات دولت ترکیه به روژاوای کوردستان ۱۷ پارلمانتار سوئد گروهی با عنوان "گروه پشتیبانی از روژاوا" ایجاد کردند و نامه‌ای به سازمان ملل، اتحادیه‌ی اروپا و وزیر امور خارجه‌ی سوئد فرستادند و درخواست کردند تا برای توقف جنگ و اشغالگری ترکیه تلاش کنند.