مورکی؛ روستایی که هنوز مردمش حتی شناسنامه هم ندارند

روستای مورکی، روستایی در استان سیستان و بلوچستان است که هنوز هم تعداد زیادی از اهالی آن حتی شناسنامه هم ندارند.

   روستای مورکی، روستایی در استان سیستان و بلوچستان است که هنوز هم تعداد زیادی از اهالی آن حتی شناسنامه هم ندارند.

   مورکی در ۹۰ کیلومتری بخش بنت از توابع نیکشهر و در شمال غربی استان سیستان و بلوچستان واقع است.

   اهالی بلوچ این روستا هنوز هم بدون شناسنامه هستند و از کمترین حقوق خود برخوردار نیستند.

​​​​​​​   ساکنان این روستا هنوز هم با چراغ نفتی شب را به روز می‌رسانند و در این روستا نه از آب و نه از برق خبری نیست.

​​​​​​​   اهالی برای تامین آب مورد نیاز خود باید مسافتهای دور را با کوزه بپیمایند.

​​​​​​​   این روستا که ۱۵۰ نفر جمعیت دارد از داشتن مدرسه‌ی استاندارد بی‌بهره است. مدرسه‌ی این روستا که ۲۰ دانش‌آموز هم دارد، کپری گرم و بدون هیچ امکاناتی می‌باشد.

​​​​​​​   عمر بلوچی معلم این روستا میگوید، مدرسه آنقدر گرم است که درس دادن و درس خواندن در آن بسیار دشوار است.

​​​​​​​   استان سیستان و بلوچستان محروم‌ترین استان ایران است که طی ۴۰ سال حکومت رژیم ایران اهالی این استان محروم و فقیر نگه داشته شده‌اند.

​​​​​​​   بیکاری، فقر، فقر غذایی و محرومیت در این استان بیداد می‌کند و رژیم ایران هرگز اقدامی در جهت بهبود وضعیت خلق بلوچ انجام نداده است و با نگاه ویژه و امنیتی خود عامل اصلی فقر و محرومیت این استان میباشد.