جامعه اسلامی کردستان عید فطر را تبریک گفت

جامعه اسلامی کردستان بمناسبت عید فطر در بیانیه‌ای کتبی گفته است:"بیایید آشتی و آرامش را در کردستان گسترش دهیم."

جامعه اسلامی کردستان به مناسبت عید فطر در بیانیه آحاد جامعه را به گسترش آشتی و آرامش در جامعه فراخوانده است.

در بیانیه جامعه اسلامی کردستان آمده است:

  "عید روز شادی و سرور است. عید فطر یکی از اعیاد جامعه اسلامی است. عید فطر روز درک قرآن مجید است. روز آزادی از ظلم ابوجهل و همکاران ستمکار وی است. امروز هم ظلمی بزرگ بر خلقمان اعمال می‌شود. خلقمان به قتل می‌رسد، غارت می‌شود و عید را بر کام آن تلخ می‌کنند. برای بزرگداشت عید در خاورمیانه لازم است دورویی علیه خلقمان پایان یابد. پیامبرمان حضرت محمد گفته است:" ایمان هیچ یک از شما کامل نمی‌شود، تا هنگامی که آنچه را برای خود می‌پسندد، برای برادر مسلمانش نيز بپسندد." آنانکه ما را برادر خطاب می‌کنند تمام داشته‌های ما را غصب کرده‌اند. برادران مسلمانمان را فرامی‌خوانیم. نسبت به خلق کرد عادل باشید و حقوق آنان را به رسمیت بشناسید. کشتار و غارت آنان را متوقف کنید. آشتی و آرامش را در کردستان گسترش دهید. شما را به گسترش صلح و برابری انسان‌ها و کمک به فقرا و مستمندان فرامی‌خوانیم. عید واقعی روزی است که ستمدیدگان و فقرا در جامعه اسلامی به حقوق خود دست یابند.

  انشاالله خداوند متعال عبادت ما را بپذیرد، فقر و تهیدستی از میان ما رخت بربندند و برادری و اخوت واقعی در میان خلقمان بسط یابد، در سرزمینی آزاد کنار همدیگر عید را جشن گیریم، به این مناسبت عید فطر را در آغاز به خلقمان و به جامعه اسلامی تبریک می‌گوییم."