مادرِ شهید هفرین خلف در پارلمان اروپا: علیه اردوغان متحد شوید!

سعاد مصطفی مادر زن سیاستمدار شهید کورد هفرین خلف که یکی از شرکت کنندگان در کنفرانس کورد در پارلمان اروپا بود، در کنفرانس سخنرانی کورد و از همه‌ی زنان خواست علیه اردوغان متحد شوند.

در نشست دوم، روز دوم کنفرانس کورد در پارلمان اروپا، نمایندگان شمال و شرق سوریه پیامهای خود را قرائت کردند.

 اردوغان به طرز وحشیانه‌ای مردم را قتلعام می‌کند

در ابتدای جلسه، سعاد مصطفی که مادر زن سیاستمدار کورد هفرین خلف است که سال گذشته توسط تبهکاران ترک کشته شد، سخنرانی کرد.

مصطفی گفت، از طرف خلق روژاوا و از جبهه‌های مقاومت به شما درود می‌فرستم و سپس به انقلاب روژاوای کوردستان و انقلاب زنان اشاره کرد.

مصطفی اعلام کرد، اردوغان دشمن است و این انقلاب را هدف قرار داده است.

سعاد مصطفی همچنین گفت: "در ماه اکتبر اشغالگری آغاز شد و در ۱۲ اکتبر هفرین خلف به شیوه‌ای وحشیانه شهید شد.

در ۱۳ اکتبر مادر عاقبه با هدف ایجاد صلح و آشتی به سریکانی رفت اما او هم کشته شد. چون انقلاب روژاوا، انقلاب زنان است، با حمله به زنان، بشریت را هدف قرار می‌دهند."

مصطفی همچنین اعلام کرد، صدای هفرین خلف به صدای جهان و بشریت تبدیل شد و برای آزادی زنان به سمبل و پیروزی تبدیل شد.

در پایان مادر هفرین خلف گفت: "این دشمن انسانیت را نمی‌شناسد. اکنون میلیونها هفرین وجود دارد. علیه این دیکتاتور(اردوغان) قیام کنید و این قیام بزرگتر هم خواهد شد. من از همه‌ی زنان می‌خواهم، دست در دست یکدیگر متحد شوید و علیه اردوغان و همکارانش بگویید "ما همه هفرین هستیم، علیه تو مبارزه می‌کنیم، در تپه‌ی مشته نور همه‌ی ما آرین میرکانیم."

حسن: باید اتحادیه‌ی اروپا از ما پشتیبانی سیاسی کند

سپس ماجدولین حسن رئیس مشترک انجمن سوریه‌ی دمکراتیک سخنرانی کرد و اعلام نمود، انقلابی اگر بخواهد پیروز شود، باید به انقلاب زنان  او گفت: "زنان در مرکز انقلاب روژاوا جا دارند."

حسن همچنین از اتحادیه‌ی اروپا خواست: " از لحاظ سیاسی از ما پشتیبانی کنید. از لحاظ سیاسی از پروژه ی ما پشتیبانی کنید."

برکات: "اردوغان میخواهد اراده ی زنان کورد را ازبین ببرد

خدیجه برکات نمایندهی کنگره‌ی ستار در آلمان سخنرانی نمود و اعلام کرد، چندین تن از رفقایمان به دلیل آنکه موفق به دریافت ویزا نشده‌اند، نتوانستند در کنفرانس شرکت کنند.

برکات در حرفهایش در مورد فعالیت‌های کنگره‌ی ستار سخن گفت و با اشاره به نقش زنان در انقلاب روژاوا گفت: "انقلاب روژاو، انقلاب زنان است. زنان روژاوا همه چیز را با دستان خود بنیاد نهادند" و افزود: "اردوغان این را به عنوان تهدیدی علیه خود دید. ابتدا عفرین را اشغال کرد، سپس در ۹ اکتبر دست به مرحله‌ای نو از اشغالگری زد. اولین هدف اردوغان، از بین بردن اراده‌ی زنان است، تاکنون نیز ادامه دارد. زنان ربوده می‌شوند، قتل عام می‌شوند. در سریکانی و گری سپی این اعمال دوباره تکرار شدند. اردوغان میخواهد اراده‌ی زنان کورد را از بین ببرد، اما اراده‌ی زنان کورد هرگز از بین نخواهد رفت."