دولت آمار دروغ به مردم می‌دهد؛ ۴۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر

نماینده پیرانشار در مجلس شورای اسلامی آمارهای دولت ایران در مورد میزان فقر در این کشور را "دروغ و نادرست" خواند.

  رسول خضری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و نماینده‌ی پیرانشار در مجلس ایران گفت، باید واقعیات را پذیرفت، ۴۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر هستند.

  وی تصریح کرد، دولت آمار دروغین و نادرست به مردم ارائه می‌دهد. اگر قبلا حدود ۱۱ میلیون نفر به حمایت مالی داشتند اکنون بیش از ۴۰ میلیون نفر برای تامین کالاهای اساسی خود به حمایت نیاز دارند.

  خضری وضعیت موجود را به بی تدبیری دولت فعلی و دولتهای قبلی نسبت داد و گفت، دود حاصل از این بی‌تدبیری در چشم مردم رفته است.

  علی کرد یکی دیگر از اعضای کمیسون اجتماعی مجلس نیز چند روز پیش اعلام کرده بود، یک میلیون تن به جمعیت حاشیه‌نشین ایران افزوده شده است که دلیل آن افزایش قیمت مسکن و اجاره بها و ناکارآمدی و بی‌اثری سیاستهای دولت در کنترل حاشیه نشینی اعلام شده است.

  نهادهای دولتی هرگز آمار واقعی را اعلام نکرده و مسئولین رژیم تعداد افراد زیر خط فقر را بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون نفر اعلام می‌کنند. اما حسین راغفر پژوهشگر اقتصاد اجتماعی آمار ۱۰ تا ۱۲ میلیون نفر را آمار تعداد افراد زیر خط گرسنگی می‌داند و تعداد افراد زیر خط فقر مطلق را حدود ۳۰ میلیون نفر و تعداد افراد زیر خط فقر نسبی را حدود ۴۰ میلیون نفر اعلام کرده است.

  معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز طی آماری شگفت آور، سال گذشته خط فقر را ۷۵۰ هزار تومان اعلام کرده بود در حالی که کمیته‌ی مزد شورای عالی کار حداقل سبد معیشت برای یک خانواده‌ی ۳ نفره را ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان اعلام کرد.