صدور حکم ۵۶ سال زندان برای ۱۶ شهروند خوزستانی

۱۶ شهروند خوزستانی که سال گذشته در زندان شیبان اهواز دست به اعتصاب غذا و اعتراض زده بودند در مجموع به ۵۶ سال زندان محکوم شدند

۱۶ شهروند خوزستانی سال گذشته در نیمه‌های بهمن در زندان شیبان اهواز در اعتراض به عدم اجرای اصل تفکیک جرایم و قطع تماسی تلفنی و عدم رسیدگی پزشکی دست به اعتصاب غذا و اعتراض زده بودند.

این افراد که در آن زمان در زندان شیبان اهواز زندانی بودند، بدون توجه به مطالباتشان توسط مسئولین زندان به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و سپس ۹ تن از آنها به سلول انفرادی منتقل شده و۳ تن نیز با نامهای قاسم محمد پور، امیر معاوی و عبدالرزاق عسداوی به دلیل شدت جراحات به بیمارستان و پس از آن به سلول انفرادی منتقل شده بودند.

این افراد که زندانیان سیاسی و عقیدتی بودند خواستار اجرای اصل تفکیک جرایم شده بودند.

با گذشت چندین ماه روز ۳۰ آبان/ ٢١ نوامبر طی ابلاغیه‌ای هر کدام از این افراد توسط دادگاه کیفری شهرستان باوی به ۳ سال و ۶ ماه زندان و در مجموع به ۵۶ سال زندان محکوم شدند.

تعدادی از این افراد هم اکنون در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند و تعدادی نیز با قرار وثیقه و یا پایان دوران محکومیتشان آزاد شده‌اند.

اسامی شهروندان محکوم شده به شرح زیر میباشد:

١.مسلم امری فرزند جاسم از شهرستان اهواز ۲. قاسم حسین پور فرزند مهدی از شهرستان باوی ۳. امین معاوی فرزند حنش از شهرستان اهواز ۴. عادل شریفی فرزند ناصر از شهرستان اهواز ۵. حسن طاهر میاحی فرزند جاسم از شهرستان اهواز ۶. یونس طائی فرزند احمد از شهرستان سوسنگرد ۷. عبدالرزاق عمیداوی از شهرستان حمیدیه ۸. میلاد طاهر میاحی از شهرستان اهواز ۹. محمد امین محمدی فرزند علی از شهرستان حمیدیه ۱۰. باقر عبیداوی فرزند دعیر از شهرستان حمیدیه ۱۱. قاسم محمدپور فرزند هرمز شهرستان کارون ۱۲. مهدی خانی پور فرزند کریم از شهرستان اهواز ۱۳. علی سواری فرزند حسن از شهرستان اهواز ۱۴. علی عبیداوی فرزند طالب ۱۵. ماجد جلیزی فرزند کریم شهرستان اهواز ۱۶. محمد داورشناس فرزند راشد از شهرستان شوش