شریک: با آمدن یکم ماه مه مرحله‌ای نو آغاز خواهد شد

جمال شریک عضو کمیته‌ی مرکزی پ.ک.ک اعلام کرد، تمام جامعه باید علیه مدرنیته‌ی سرمایه‌داری مبارزه کنند و افزود، یکم ماه مه امسال برای کارگران و زحمت‌کشان آغاز مرحله‌ای تازه است.

جمال شریک عضو کمیته‌ی مرکزی حزب کارگران کوردستان (پ.ک.ک) به مناسبت روز یکم ماه مه، روز جهانی کارگران و زحمت‌کشان در گفتگو با خبرگزاری فرات نیوز به ارزیابی وضعیت کنونی جامعه و آینده‌ی مبارزات پرداخت.

شریک پرسنل درمانی که در مبارزه علیه ویروس کرونا جان خود را از دست داده‌اند را به یاد آورده و یکم ماه مه روز مبارزه، حمایت و اتحاد را به کارگران و زحمت‌کشان تبریک گفت.

شریک یادآور شد که امسال در شرایطی متفاوت به استقبال ۱ مه می‌رویم و به شیوع ویروس کرونا و وضعیت مدرنیته‌ی کاپیتالیسم در این شرایط اشاره کرد.

شریک گفت، درست نیست که این اپیدمی متفاوت از رخدادهای جهان تفسیر شود. او گفت، "در جنگ‌های جهانی شعاری انقلابی، سوسیالیستی و کارگری وجود داشت که علیه جنگ امپریالیسم، علیه جنگ ناحق به آن اشاره می‌شد اما این دشمنی فقط در حد دشمنی باقی نمی‌ماند. هم زمان وظیفه این است که جنگ اشغالگری و جنگ ناحق را به جنگ انقلابی تغییر دهند. انقلاب اکتبر با چنین شعاری آغاز شد. انقلاب اکتبر در جهان سبب اقدامی نو شد. در میانه‌ی جنگ جهانی اول انقلابیون روس جنگ امپریالیست، جنگ داخلی را به سوی انقلاب اکتبر تغییر دادند. استراتژی مشابهی در کشورهای مختلف عملی شد. در عصر جنگ جهانی دوم و سپس در کشورهای شرق اروپا، در کشورهای شرقی مبارزات سوسیالیستی و انقلابی قدرتمند شدند. در آن کشورها کارگران و زحمت کشان توانستند خودمدیریتی خود را درست کنند."

فراخوان «جنگ بس است» کافی نیست

شریک با اظهار اینکه شرایط کنونی مانند گذشته است افزود، "جنگ سوم جهانی در خاورمیانه شعله‌ور شده است. اما فقط در خاورمیانه نیست. آن مناطقی که مرکز منابع طبیعی هستند به عرصه‌ی جنگ تبدیل شده‌اند. بن‌بست سیستم مدرنیته‌ی کاپیتالیسم در حل و فصل مسائل در مناطق مختلف جهان قابل مشاهده است. مابین نیروهای هژمونگرا اختلافات بزرگی وجود دارد. همچنین میان سرمایه‌ی جهانی در میان گروه‌ها تنش‌ وجود دارد.

آن نیروها در چهارچوب جنگ سوم جهانی علیه یکدیگر ایستاده‌اند، در مناطق متفاوت جهان با شیوه‌های متفاوت علیه یکدیگر ایستاده‌اند. در چنین شرایطی مانند زمان جنگ دوم و اول جهانی، وظیفه‌ی سنگین به عهده‌ی کارگران و زحمت‌کشان گذاشته می‌شود تا این شرایط را به جنگ سوسیالیستی و انقلابی تغییر دهند. آن موضع‌گیری که می‌گوید؛ «جنگ کافیست»، دیگر قانع کننده نیست. باید جنگ آزادی و سوسیالیستی انجام شود."

نیاز به مبارزات متحد وجود دارد

جمال شریک اعلام کرد، نیروهای سرمایه‌داری فقط علیه قشر کارگر نیستند و افزود، "آنها علیه همه‌ی جامعه هستند، علیه محیط زیست هستند، علیه جامعه اعلان جنگ کرده‌اند. در مقابل مدرنیته‌ی سرمایه‌داری نیاز به جنگی انقلابی و متحد وجود دارد. نباید بار جنگ فقط بر دوش کارگران و زحمت‌کشان باشد. در همان زمان باید محیط زیست حفظ شود و مبارزات اینگونه انجام شود."

شریک به پیشاهنگی زنان در مبازات اجتماعی و دمکراسی خواهی اشاره کرد و گفت، "بلید مسائل اجتماعی همگی در یکپارچگی تفسیر و تشریح شوند. به همین دلیل در میانه‌ی جنگ سوم جهانی علیه سرمایه‌ی گلوبال، علیه مدرنیته‌ی کاپیتالیست باید همه‌ی بخش‌های جامعه با هر شیوه‌ای مبارزات مشترک را انجام دهند. خط رهبر آپو، دمکراسی، اکولوژی و دفاع از آزادی زن را وارد میدان کرده است."

فرصت انجام مبارزات را داریم

 شریک در ادامه می‌گوید، "با آمدن یکم ماه مه نکات مهمی وجود دارد که باید به آنها اشاره کرد. به ویژه برای ترکیه و کوردستان می‌توانیم بگوییم: حملات پاکسازی کننده و اشغالگری در کوردستان به حدی رسیده است که قابل کنترل نیست. در زمانی که در همه‌ی جهان رفت و آمد ممنوع است، نیروهای جنگ ویژه، قوات خود را عقب نکشیده‌اند. به حملاتشان با شدت بیشتر ادامه می‌دهند و در حال انجام قتلعام هستند. مخمور را بمباران می‌کنند، انسان‌ها را به قتل می‌رسانند. باشور کوردستان را بمباران می‌کنند و غیر نظامیان را شهید می‌کنند. روژاوای کوردستان را بمباران می‌کنند و در آنجا نیز انسان‌ها را به قتل می‌رسانند. اول ماه مه در چنین شرایطی مورد استقبال قرار می‌گیرد. چنین وضعیتی نیز این نیاز را برای ما آشکار می‌کند که علیه دولت ترکیه‌ی قاتل باید مبارزاتی مشترک در کوردستان و ترکیه بوجود آید. فرصت مبارزه وجود دارد. باید این شرایط دیده شود و به خوبی تفسیر شود."

شریک در پایان سخنانش گفت، "امسال با فرا رسیدن یکم ماه مه کارگران و زحمت‌کشان مرحله‌ای نوین از مبارزات را آغاز می‌کنند. به همین دلیل یک بار دیگر اول مه را به کارگران و زحمت‌کشان تبریک می‌گویم و یاد همه‌ی شهدای آزادی، سوسیالیسم و انقلاب را ارج می‌نهم."