هشت تشکل کارگری درباره حقوق و دستمزد بیانیه‌ای منتشر کردند

​​​​​​​کارگران نفت سنگین قشم و کارکنان شهرداری مسجد سلیمان برای دریافت حقوقشان دست به اعتصاب زده‌اند. از سویی، هشت تشکل کارگری در ایران در یک بیانیه مشترک خواستار افزایش حقوق و دستمزد کارگران طبق مخارج زندگی شدەاند.

کارگران نفت سنگین قشم و کارکنان شهرداری مسجد سلیمان برای دریافت حقوقشان دست به اعتصاب زده‌اند. از سویی، هشت تشکل کارگری در ایران در یک بیانیه مشترک خواستار افزایش حقوق و دستمزد کارگران طبق مخارج زندگی شدەاند.

 

کارگران نفت سنگین در قشم، دیروز دراعتراض به پرداخت نشدن پنج ماه حقوق معوقە خود اعتصاب کردە و دست از کار کشیدند.

 

همچنین کارگران شهرداری مسجد سلیمان نیز به دلیل مشابه اعتصاب کردند. آنها چهار ماه است که حقوق نگرفته‌اند.

 

رییس شورای شهر مسجد سلیمان گفته با توجه به مشکلات اقتصادی اخیر و کاهش میزان ساخت‌و‌سازهای شهری، درآمدهای شهرداری پایین آمده و موجب شده که دخل و خرج آنها به هم نخورد.

 

اعتصابات کارگری در حالیست که هشت تشکل کارگری در بیانیه‌ای مشترک خواستار پیگیری حقوق مشروع کارگران از سوی نهادهای مسئول شده و به وضعیت کنونی اعتراض کرده‌اند.