۲۱ میلیون نفر در ایران دچار اختلال روانی هستند

بنابر آمار منتشر شده توسط وزارت بهداشت ۳۰ درصد مردم در ایران به اختلال روانی دچار هستند. یعنی حدود ۲۱ میلیون تن دچار اختلالات مختلف روانی هستند.

وزارت بهداشت در سالهای اخیر هر چند ماه یک بار گزارشی جدید در زمینه‌ی بیماریهای روانی منتشر می‌کند. در آخرین گزارش این سازمان اعلام شده است که ۳۰ درصد مردم در ایران دچار اختلالات روانی مختلف می‌باشند.

 

ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت پیشتر گفته بود، از هر ٣ نفر در ایران یک تن دارای اختلالات روانی می‌باشد.

 

به گفته‌ی حریرچی در تهران طی یک سال ۳۰.۲ درصد از مردم با این مشکل مواجه بوده‌اند یعنی تقریبا از هر ۳ نفر، یک نفر دچار اختلال روانی بوده است.

 

طبق آمار ۲۳.۴ درصد از بالغان در ایران دچار یک اختلال روانپزشکی طی یک سال گذشته بوده‌اند که ۲۷.۶ درصد این افراد را زنان و ۱۹.۴ درصد را مردان تشکیل می‌دهند.

 

مجید صادقی نایب رئیس انجمن روانشناسان ایران، معتقد است که بیماریهای روانی از بسیاری از بیماریهای جسمی پیشی گرفته است. وی اعلام کرد، دو سوم اختلالات روانی در ایران مربوط به بیماریهای افسردگی و اضطراب می‌باشد. صادقی همچنین گفت، بیماریهای روانی پس از بیماریهای قلب و عروق و تصادفات جاده‌ای بیشترین آمار را به خود اختصاص داده‌اند.

 

با وجود تعداد کثیر بیماران روانی در ایران اما دولت با بی‌توجهی کامل به این بخش رفتار می‌کند. ایرج خسرونیا رئیس جامعه‌ی متخصصان داخلی ایران با اشاره به کمبود جدی بیمارستانهای روانی در ایران می‌گوید:"ارائه این آمارها برای آگاهی مردم عادی نیست، بلکه هشداری برای مسئولان و سیاست‌گذاران است که توجه بیشتری به این موارد داشته باشند؛ وقتی ۳۰ درصد افراد جامعه بیماری روانی دارند باید ۳۰ درصد از بیمارستان‌ها نیز به درمان این بیماران اختصاص یابد. چند درصد از این افراد شاید بتوانند اختلالات روانی خود را پنهان یا کنترل کنند، اما روزانه در سطح شهر شاهدیم که افراد به خاطر یک تصادف ساده با یکدیگر گلاویز می‌شوند و حتی در مواردی قتل رخ می‌دهد."

 

شایان ذکر است که بنابر گزارش موسسه گالوپ ایران در میان ١۴٠ کشور جهان در رده پنجم افسرده‌ترین و غمگین‌ترین کشورها قرار دارد. قوانین غیردمکراتیک، گسترش فقر، عدم پاسخگویی حکومت و تحمیل خرافه‌پرستی از مهمترین مشکلات زندگی روزمره شهروندان در ایران است.