۵۵ هنرمند کورد برای رهبر آپو خواندند

۵۵ هنرمند کورد در اروپا از کارزار ک.ج.ک حمایت کردند و برای عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد آواز خواندند.

هنرمندان در اروپا به مناسبت ۱۰ اکتبر روز جهانی آزادی اوجالان و در چهارچوب کارزار "حصر، فاشیسم و اشغالگری کافیست، زمان آزادی فرا رسیده است" در شهر کلن آلمان جمع شدند. طی مراسمی این ۵۵ هنرمند و موزسین کورد آهنگ "ای سروکی مه" و "دوزا مه" را خواندند.

فراخوان برای شرکت هنرمندان

قبل از آغاز مراسم، هنرمند خلیل خمگین از طرف هنرمندان نطقی پیشکش کرد و گفت:"ما با حس هنری، سلام و درود خود را تقدیم کوردها و دوستانشان در سرتاسر جهان می‌کنیم. ما به عنوان هنرمندان کورد با تمام احساسات خود در کارزار "حصر، فاشیسم و اشغالگری کافیست، زمان آزادی فرا رسیده است" که توسط جنبشمان اعلام شده است، شرکت می‌کنیم. ما می‌گوییم، اکنون زمان آزادی رهبر آپو است. رهبر آپو فقط رهبر خلق کورد نیست، بلکه رهبر همه‌ی بشریت و خلق‌های خاورمیانه است. ایشان برای پیشبرد چاره‌یابی تلاش می‌کنند. رهبر آپو به ویژه برای هنرمندان نیرویی بزرگ است. هم از لحاظ فلسفی، هم از لحاظ ایدئولوژیک و هم برای شناخت ما نیروی حقیقی هنر است و فرصت بزرگی ایجاد کرد. رهبر آپو می‌گوید، هنرمند وجدان جامعه است. زمانی که جامعه با تهدید مواجه می‌شود، قبل از همه هنرمندان آنرا حس می‌کنند و این برای همه بامعنی است. به همین دلیل باید احزاب، فراکسیونها و اندیشه‌های متفاوت که تفاوت‌ها در نظر گرفته شوند، در این کارزار جدید و در ۱۰ اکتبر روز جهانی آزادی اوجالان شرکت کنند. در این مرحله یا در جنگ خاورمیانه که به عنوان جنگ سوم جهانی شناخته می‌شود، برای آنکه خلق کورد هم آزادانه زندگی کند و دارای جایگاه خود باشد، باید همه به وظیفه‌ی خود عمل کنیم، اتحاد خلقمان را تقویت کنیم، دستاوردهای کورد، سازماندهی کورد، از گریلا، از ی.پ.گ و ی.پ.ژ و ق.س.د و تا پیشمرگه، همه‌ی نیروهای کوردی، از دستاورد کوردها دفاع کنند و برای شکستن اشغالگری علیه کوردستان باید اتحاد خود را تقویت کنیم.

همچنین باید خلقمان، این کارزار را تقویت کنند. از طرف همه‌ی رفقای هنرمند که اکنون حاضر هستند و آنهایی نیز که حضور ندارد، به همه درود می‌فرستیم."

پس از خواندن مارش توسط هنرمندان، هوزان معروف، هوزان جومرد، امکچی، بنوش، هوزان آیدن، دنیز دمان، کانی نار، دلوفان، آفاق روژهلات، عباس احمد، فارقین، بسی شاهین، هنر آیزون، جواد مروانی و هوزان کاوه هر کدام کارهای خود را تقدیم کردند.