با عضویت در ناتو، منطقه سامی در خطر خواهد بود

با عضویت فنلاند و سوئد در ناتو، تمرینات نظامی بارها در منطقه بومیهای اسکاندیناوی، سامی‌ها انجام می‌شود و واحدهای نظامی علیه روسیه مستقر خواهند شد.

خلق سامی که صدها سال است در برابر انواع همسان‌سازی (آسمیلاسیون) مقاومت می‌کنند، تنها جامعه‌ای در اتحادیه اروپا هستند که به عنوان یک خلق بومی پذیرفته شده‌اند. قلمرو آنها بین سوئد، نروژ، فنلاند و روسیه تقسیم شده است. جمعیت آنها در حال حاضر حدود 100 هزار نفر است. آنها برای حفظ فرهنگ و هویت خود در مناطق طبیعی زندگی می‌کنند. آنها کارشان پرورش گوزن شمالی است.

اما پس از شروع جنگ در اوکراین، سامیان بین کشمکش روسیه و کشورهای غربی باقی ماندند. این یک تهدید جدید برای این خلق ایجاد کرد. به دلیل این جنگ و تنش، سامی‌ها دیگر نمی‌توانند به راحتی در مناطق مرزی کار پرورش گوزن شمالی انجام دهند. نمایندگان سامی در روسیه دیگر نمی‌توانند به پارلمان سامی‌ها که در سال 1956 تأسیس شد شرکت کنند.

منطقه مرزی روسیه یکی از مناطق مهم زندگی سامی‌ها است

بزرگترین ترس خلق سامی، پیوستن فنلاند و سوئد به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) است. پس از اینکه روز گذشته دولت ترکیه به فنلاند اجازه عضویت داد، بزرگترین مانع در روند عضویت در ناتو پایان یافت. انتظار می‌رود که دولت فنلاند روند عضویت را در آینده نزدیک آغاز کند. حتی در کشورهای غربی نیز نگرانی خلق سامی نادیده گرفته می‌شود.

بیش از نیمی از خلق سامی در مناطق همسایه فنلاند در روسیه زندگی می‌کنند. بخشی از آن در شبه جزیره کولا که در قلمرو روسیه است باقی مانده است. مرز فنلاند و روسیه 1340 کیلومتر طول دارد و این جغرافیای وسیع مهمترین منطقه زندگی خلق سامی است. پس از عضویت سوئد در ناتو، تمرینهای نظامی زیادی در این مناطق برگزار خواهد شد و مراکز تصمیم‌گیری نظامی زیادی به دلیل نزدیکی با روسیه در آنجا ساخته میشود.

پارلمان سامی به منظور حفاظتش به سازمان ملل مراجعه کرد

پارلمان سامی نیز گزارشی در مورد آسیب‌هایی که عضویت دو کشور اسکاندیناوی برای ناتو ایجاد می‌کند تهیه و در ماه‌های گذشته به سازمان ملل متحد ارائه کرد. سامی‌ها از سازمان ملل خواستند که با عضویت در ناتو در برابر تصرف قلمرو آنها محافظت کند. با این حال، سامی‌ها هنوز پاسخی از سازمان ملل دریافت نکرده‌اند. سخنگوی پارلمان سامی؛ پر اولوف نوتی، با رسانه‌های سوئدی صحبت کرد و گفت که رزمایشهای ناتو تأثیر جدی بر آنها خواهد داشت و بار دیگر خواستار حفاظتشان از جامعه بین‌المللی شد.

دولت‌ها توافق سامیان را نادیده می‌گیرند

سامی‌ها بیش از 100 سال است که برای حفاظت از فرهنگ، هویت و شیوه زندگی خود مبارزه می‌کنند. به ویژه پس از جنگ جهانی دوم رویکردهای نژادپرستانه نسبت به آنها روا شده است. سامی‌ها هنوز به طور کامل حق تعیین سرنوشت را به دست نیاورده‌اند. آنها در حال حاضر بزرگترین مبارزه را با کاهش زمین‌های دامپروری و در برابر تخریب طبیعت انجام می‌دهند.

دولت‌های سوئد، نروژ و فنلاند در سال 2011 موافقت‌نامه سامی شمالی را با رهبران خلق سامی امضا کردند. بر اساس این قرارداد، قبل از استفاده از منابع طبیعی در مناطق سامی، قبل از احداث نیروگاه‌های معدنی و بادی، باید جلساتی با سامی‌ها و سازمان‌های آنها برگزار شود و با آنها به توافق برسند.

با این حال، این سه کشور اغلب برای اهداف مالی این توافق را نادیده می‌گیرند و در مناطق سامی‌ها معادن و نیروگاه‌های بادی می‌سازند. اکنون با عضویت در ناتو، ساخت قرارگاههای نظامی و مناطق آموزشی نظامی نیز به این امر اضافه خواهد شد. سامی‌ها کلمه "جنگ" را در فرهنگ لغت خود ندارند، بنابراین مشخص نیست که چگونه در برابر آمادگی برای جنگ در قلمرو خود مبارزه خواهند کرد.