بیانیه پایانی کنفرانس پلتفرم دموکراتیک ایران در پارلمان اتحادیه اروپا

بیانیه‌ی پایانی کنفرانس «انقلاب با پیشاهنگی زنان در ایران؛ ایران در آستانه سرکوب یا انقلاب؟» که دیروز در پارلمان اروپا برگزار گردید منتشر شد.

کنفرانس «انقلاب با پیشاهنگی زنان در ایران؛ ایران در آستانه سرکوب یا انقلاب؟» دیروز با ابتکار عمل پلتفرم دموکراتیک ایران و با همکاری سه فراکسیون پارلمان اروپا، فراکسیون چپها، سوسیالیستها-دموکراتها و سبزها/ ای-اف-آی و انستیتوی کوردی بلژیک برگزار گردید. در این کنفرانس که بصورت سه بخش (پنل) مجزا برپا شد مباحث بسیاری در چارچوب «انقلاب ژن، ژیان، ئازادی» مورد بحث قرار گرفت. کنفرانس با صدور بیانیه‌ای نتایج کنفرانس را بطور اختصاری درمیان گذاشته است که به شرح زیر می‌باشد:

بیانیه پایانی کنفرانس پلتفرم دموکراتیک ایران در پارلمان اتحادیه اروپا

(کنفرانس انقلاب با پیشاهنگی زنان در ایران؛ ایران در آستانه سرکوب یا انقلاب؟)

در روز ۶ ژوئن،  کنفرانسی تحت نام کنفرانس انقلاب با پیشاهنگی زنان در ایران؛ ایران در آستانه سرکوب یا انقلاب؟، در پارلمان اتحادیه اروپا با ابتکار عمل پلتفرم دموکراتیک ایران و با همکاری سه فراکسیون پارلمان اروپا، فراکسیون چپها، سوسیالیستها-دموکراتها و سبزها/ ای-اف-آی و انستیتوی کوردی بلژیک برگزار شد.

در این کنفرانس نماینده بسیاری از احزاب ملیتهای ایران و فعالین زنان، گروههای جنسی-جنسیتی و فعالین کارگری و … مشارکت داشتند.

کنفرانس در آغاز با ادای احترام به تمام شهدای مبارزه برای آزادی و دموکراسی و بویژه شهدای انقلاب زن-زندگی-آزادی آغاز شد. گشایش کنفرانس با سخنرانی سخنگوی پلتفرم دموکراتیک ایران و تاکید بر اهمیت سازماندهی و هماهنگی بین تمام گروهها، ملیتها و اقشار به حاشیه رانده شده در جامعه ایران، در سطح ایران و بویژه در کوردستان، به دلیل اهمیت کوردستان و تاثیر آن بر روند دموکراسی در ایران و سخنرانی آقای فرانسوا آلفانسی نماینده پارلمان اتحادیه اروپا و خانم الهه صدر آغاز شد. 

کنفرانس در ۳ پنل مجزا برگزار شد؛

پنل اول با موضوع ریشه های تاریخی بحران کنونی، حول محور مشکلات ملتهای دیگر ایران، اهمیت کوردستان و بلوچستان در انقلاب زن-زندگی-آزادی، آپارتاید جنسی-جنسیتی و با شرکت نمایندگانی از کارگران، مردم بلوچستان و عربستان و نویسندگان و آکادمیسینها برگزار شد. در این پنل خانمها شیما سیلاوی، فریبا بلوچ و آقایان عباس ولی، میثم آل مهدی و بهروز بوچانی سخنرانی کردند.

در پنل دوم با موضوع دیدگاهها و مسئولیتهای ملتها در روند دموکراتیزه کردن ایران با حضور آقای ابراهیم علیزاده دبیر اول کومله، آقای مصطفی هجری مسئول مرکز اجرایی حدکا، آقای سیامند معینی ریاست مشترک حزب حیات آزاد کوردستان و خانم اوین اینجر نماینده پارلمان اروپا برگزار شد. این پنل بر نیاز و بحث در مورد اهمیت همکاری و هماهنگی بین احزاب کوردستان، تمرکز داشت.

در پنل سوم با موضوع نگاهی به آینده با حضور سیلویا مودیگ نماینده پارلمان اروپا، ناصر بولیده ای سخنگوی حزب مردم بلوچستان، سعید حمیدان دبیر کل جنبش انضال و مریم فتحی نماینده کژار برگزار شد.

تمام حضار از دیدگاههای مختلف تنوعات گوناگون جامعه ایران، به مشکلات جامعه مخاطب خود و همچنین نیازهای ایجاد یک نظام دموکراتیک که ضامن حقوق همگان بوده، تاکید کرده و چنین یکصدایی را مایه قوت انقلاب زن-زندگی-آزادی دانستند.

بر این اساس پلتفرم دموکراتیک ایران جهت تقویت بیشتر این روند، در نظر دارد که به چنین گردهمایی هایی استمرار بخشیده و طیف وسیع تری از افراد و فعالین و سازمانهای سیاسی و اجتماعی ایران را جهت ایجاد گفتمانی فراگیرتر و دموکراتیک، در آینده مشارکت دهد.

زن-زندگی-آزادی

پلتفرم دموکراتیک ایران