برگزاری پر شور مراسم نوروز در شهرهای مختلف کوردستان و جهان

در جشن های نوروز شعار "آزادی برای رهبر آپو" سر داده شد.

هزاران نفر پس از برگزاری جشن نوروز در منطقه قوسر، راهپیمایی کردند

در قوسر پس از مراسم نوروز مابین جوانان و پلیس درگیری ایجاد شد.

 مردم با سر دادن شعارهایی مانند "بژی سەرۆک ئاپۆ" به سمت خیابان بیمارستان بره راهپیمایی کردند.

 خودروهای زرهی پلیس راە را بر آنان بستند اما جمعیت به موانع توجهی نکرد و به راهپیمایی ادامه داد.  پلیس با اسپری فلفل و ماشین های آب پاش حمله کرد و جوانان به سمت پلیس سنگ و بطری آب پرتاب کردند.  درگیری بین جوانان و پلیس به خیابان ها کشیده شد و مدتی ادامه یافت.  در این درگیری ها نقش مادران برجستە بود؛ در مقابل پلیس ایستادگی کردند و به سمت خودروهای زرهی پلیس راهپیمایی کردند.

 عین عیسی

 جشن نوروز به همت کمیته فرهنگی و هنری شورای کانتون گری سپی در پارک زن واقع در عین عیسی برگزار شد.  صدها تن از ساکنان محلی و مهاجران یونانی در این جشن شرکت کردند.

 منطقه عین عیسی در مقابل جبهه نبرد دولت اشغالگر ترکیه و تبهکارانش قرار دارد.

 مشعل نوروز توسط حمید العبید و فادیلا محمد، روسای مشترک شورای کانتون گری سپی و معاون آنها هزایی محمد برافروختە شد.  سپس روسای مشترک شورای کانتون به حاضرین خوش آمد گفتند و نوروز را به آنان تبریک گفتند.

 او گفت: "ما به برکت فداکاری شهدا، نوروز را در صلح و آزادی جشن می گیریم و به همه کسانی که از بی عدالتی رنج برده اند تبریک می گوییم."

 فادیلا محمد گفت که نوروز امسال با روحیه قهرمانانی که جان خود را برای یک زندگی آزاد فدا کردەاند جشن گرفته می شود.

 وی در پایان خواستار تقویت پروژه خودمدیریتی دمکراتیک شد.

 درسیم

به همت کنگره جامعه دموکراتیک، جنبش آزادی زنان، حزب مناطق دموکراتیک و حزب چپ سبز در میدان سید رضا در درسیم، با شعار ‘همە جا نوروز، همە زمان آزادی’ مراسم نوروز، باشرکت تعدادی از مسئولان انجمن های علوی و احزاب برگزار شد. شهروندان شعارهایی مانند "ژن، ژیان، ئازادی"، "نوروز مبارک"، "به سوی آزادی همراە با آتش نوروز" و چند شعار دیگر سر دادند.

 امید بیجان به نمایندگی از کمیته برگزار کنندە؛ به حادثه زلزله و جاری شدن سیل در باکور کوردستان اشارە کرد و گفت: این فاجعه قرن نیست غفلت قرن است و با دلی آکندە از غم بە پیشواز نوروز می روند.

سپس علیجان اونلو نمایندە پارلمان حزب دمکراتیک خلق ها سخنرانی کرد و گفت: “دیروز مقاومت مظلوم دوغان بود. مقاومت دیروز بر ضد ضحاکها تا بە امروز ادامە دارد. مدت کوتاهی برای انتخابات زمان باقی ماندە است و کاخ هایشان را ویران می کنیم. خلق درسیم کاخهایشان را بر سرشان خراب خواهند کرد.”

 چیدم کالچگون اوچار، سخنگوی حزب چپ سبز گفت: “ما به عنوان حزب چپ سبز به ترکیه نوید یک خط اقتصادی، زیست محیطی و آزادی زنان را می دهیم”.

 اوچار گفت: ما آخرین بار پیام آقای اوجالان را در نوروز سال ٢٠١٣ دیدیم که در آن آمدە بود مشکل کوردها از طریق دموکراسی حل خواهد شد. چگونگی حل مشکلات روی میز است، من می گویم همه باید با هم مبارزه کنیم.  من یک بار دیگر نوروز را به شما تبریک می گویم.

استانبول

نوروز ٢٠٢٣ در میدان ینیکاپی در استانبول برگزار شد. مادران صلح آتش نوروز را روشن کردند و شعارهای آزادی برای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان سر دادند.  نیروهای رنج، صلح و دموکراسی به میان مردم آمدند و اعلامیه نوروز را به زبان کوردی توسط ترکان آشچی و به زبان ترکی توسط مسعود میک خواندە شد. در برابر استبداد سرمایه داری؛ برای برادری خلق ها و اتحاد کارگران

 برای آتش نوروز به سوی آزادی!

 برادران و خواهران، دوستان و رفقا، امروز میدان نوروز استانبول را پر کردەاید. من از طرف نیروهای رنج دیده صلح و دموکراسی به شما درود می فرستم.

 در ادامە این بیانیه آمده است که حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی با سیاست آزار و اذیت خود وحدت اجتماعی، صلح و برادری را هدف قرار داده اند، سیاست آزار و انزوا از زندان امرالی آغاز شد و به تمام زندان ها و جامعه سرایت کرد ایستادگی در برابر آزار و انزوا برای حفظ جان، حفاظت از جامعه و جامعه است، فرصتی برای دموکراسی در کشور هستند.”

مسکو

 مراسمی در سالن اوستانکینو مسکو برگزار شد. کوردها و دوستانشان نوروز را جشن گرفتند.

 در این مراسم فرهاد پاتیو، رئیس اتونومی فرهنگ ملی فدرال کورد روسیه، اعضای جنبش زنان کورد اقلیم کوردستان لزگیف و رشاد بناو، نماینده منطقه خودمدیریتی شمال و شرق سوریه در روسیه حضور داشتند.

 سخنرانان گفتند که رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان مبارزات آزادی خود را با نوروز آغاز کرد و بە برکت این مبارزه کوردها هویت پیدا کردند.

 این مراسم با شرکت گروه کوردستان، مسعود مد، لیلا میکویان، سارا حاجی اف و گروه رقص روکن ادامه یافت.

وان

هزاران نفر در نقاط مختلف شهر وان  با وجود بارش شدید باران، از جادەهای توشبا، راە آرموش و آرتمیت جمع شدند و به سمت پارک نوروز در قلعه وان رفتند.

 هزاران نفر از محلەهای مرکز، سواحل و مناطق مختلف پس از عبور از چهار ایست بازرسی امنیتی به میدان نوروز رفتند.  اکثر شرکت کنندگان لباس محلی و ملی به تن داشتند.

 شهروندان دائماً شعارهایی مانند "بژی سەرۆک ئاپۆ" سر می دادند.

آلمان

کوردها در لایپزیک با دوستان خود در پارک رابت گرد هم آمدند تا نوروز را جشن بگیرند و حمایت خود را از زلزله زدگان اعلام کنند و عزم خود را برای بالا بردن و تقویت مبارزه نشان دادند.

 جشن نوروز با یک دقیقه سکوت به یاد شهدای راە آزادی و جان باختگان زلزله آغاز شد.

در مراسم سیاست مدار مندرس جان بگ گفت: "این فعالت، که رهبر کورد عبدالله اوجالان از ٥٠ سال پیش آغاز کرد، به سنت مقاومت و احیای خلق کورد تبدیل شد. این مقاومت از کاوه آهنگر آغاز شد و تا مظلوم دوغان و زکی الکان ها ادامە دارد.”

 جانبگ گفت دربارەی انتخابات گفت: “ما در این انتخابات رژیم فاشیست حزب عدالت و توسعە-حزب حرکت ملی را شکست خواهیم داد و آزادی رهبر خود عبدالله اوجالان را تضمین خواهیم کرد”.

 اتریش

جشن نوروز در گراتس اتریش در مرکز جامعه دموکراتیک کورد با حضور نمایندگان احزاب و سازمان های محلی (نمایندگان KPO، SPO، Die Grunen و سازمان های منطقەای) برگزار شد.

 این برنامه با یک دقیقه سکوت بە احترام شهدای انقلاب کوردستان آغاز شد.

 سپس یکی پس از دیگری گروەهای دوران، عارف جپ، شهریبانی کوردی و هوزان آیدین یکی پس از دیگری به روی صحنه رفتند و به اجرای هنر پرداختند.  همچنین سیاست مدار کورد فرات آنلی، سخنرانی کرد و سپس فیلمی نمایش دادە شد.

 جمعیت با موسیقی و رقص نوروز را جشن گرفتند.

 کرکوک: هنرمندان کورد اهل کرکوک نوروز را به رهبر خلقها عبدالله اوجالان تبریک میگویند و خواهان آزادی او هستند.

مانیسا

هزاران نفر از جوانان و زنان با لباس کوردی نوروز را در میدان مانیسا جشن گرفتند. مراسم با پرچم های حزب دمکرات خلق ها و حزب چپ سبز آراستە شدە بود.

 جوامع ائتلاف رنج و آزاد در این مراسم شرکت کردند.  برنامه تبریک با ادای احترام آغاز شد و شعار شهید نامرن سر داده شد. مادران صلح و نمایندگان مجلس آتش نوروز را روشن کردند و شعارهایی مانند زنده باد سرۆک ئاپۆ سر دادند.

 ناجی سونمز، عضو کمیته اجرای مرکزی حزب دمکرات خلق ها بە زلزلە مراش اشارە کرد و  گفت، امروز 

نوروز مقاومت برای قربانیان زلزله است. ما با تمام رنگ های خود زندگی خواهیم کرد تا ترکیەای آزاد و برابر ایجاد کنیم. ما نوروز امسال را به نوروز آزادی تبدیل خواهیم کرد.

 سونمز با اشاره به آزار و شکنجه رهبر کورد عبدالله اوجالان گفت: "آزار و انزوا در امرالی همه جا را فرا گرفته است. ما از همه ملت ها می خواهیم که با آتش نوروز این آزار را بشکنند. مقامات می خواهند با زندان در امرالی جنجال ایجاد کنند. آنها از سیاست کورد و صدای عبدالله اوجالان می ترسند. عبدالله اوجالان خواهان آزادی برای مردم جهان است. ما می دانیم که آقای عبدالله اوجالان صحبت کند صلح بزرگی روی خواهد داد. ما خواهان آزادی آقای عبدالله اوجالان هستیم”.

 هنرمند محمد سرحدی به اجرای برنامه پرداخت و مراسم با رقص به پایان رسید.