دولت ترکیه و حزب دمکرات کوردستان (پ‌‌د‌ک)در گراز‌ محکوم شدند

کوردستانی‌ها در گراز تجمع کردند، حمله به نمایندگی کنگره‌ی ملی کوردستان در باشور کوردستان و حملات ترکیه و همکاری‌های محکوم کردند.

کوردستانی‌ها در شهر گراز واقع در کشور اتریش تجمع کردند، حمله‌ی مسلحانه به نمایندگی کنگره‌ی ملی کوردستان در باشور کوردستان و به قتل رساندن دنیز جودت بولبون حمله‌ی هوایی دولت اشغال‌گر ترکیه به فرودگاه عربت سلیمانیه را محکوم کردند.

جمعیت به همکاری‌های حزب دمکرات کوردستان (پ‌‌د‌ک) در حملات اشاره کردند، تاکید کردند، خلق کورد علیه حملات با گسترش مقاومت و اتحاد خود پاسخ خواهد داد.

در این تجمع، اطلاعیه‌ای به زبان آلمانی قرائت گردید و شعار “مرگ بر خیانت” و “اردوغان دیکتاتور” و “زنده باد کوردستان” را سردادند.