گرامیداشت اول نوامبر روز جهانی کوبانی در رم

روز جهانی کوبانی در شهر رم پایتخت ایتالیا نیز گرامی داشته شد.

کوردها و دوستانشان در میدان پیزا میرت در مرکز شهر رم تجمع کردند و با برگزاری مراسمی اول نوامبر روز جهانی کوبانی را گرامی داشتند. فعالان در چهارچوب کارزار "حصر، فاشیسم و اشغالگری کافیست، زمان زمان آزادیست" خواستار آزادی عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد شدند.

در این مراسم فینسینزو مولیکسی از طرف شبکه‌ی کوردستان سخنرانی کرد و گفت، مقاومت کوبانی علیه تفکر داعش فاشیست و افسانه‌ی مقاومتی بزرگ بود. او گفت، "تاریخ و بشریت، انقلاب  روژاوا را با مقاومت قهرمانانه و افسانه‌ای کوبانی می‌شناسد".

فعالان ستافیتا سانیتاریا و اسفالدو گیویانو در میدان محل برگزاری مراسم سخنرانی کردند و روز جهانی کوبانی را گرامی داشته و خواهان آزادی اوجالان شدند.

مراسم با سر دادن شعار به پایان رسید.