گروه زنان پاریس تحصن برای آزادی را بر عهده می گیرد

فعالان زن که از پاریس آمده اند، اقدام تحصن برای آزادی (نوبت آزادی) که در شهر استراسبورگ فرانسه برای آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان ادامه دارد را به عهده گرفتند.

فعالان جنبش زنان، غزال مامدوا، گلبهار سلیمان اوغلو و نورجان سومبول این هفته از پاریس این اقدام را که به مدت 561 هفته ادامه دارد، به عهده گرفتند.

فعالان در بیانیه ای، نوروز را به رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، جنبش آزادی و گریلاهای مبارز در کوهستان تبریک گفتند. این فعالان با دادن این پیام که تا زمانی که آزادی فیزیکی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان تامین نشود، اقدامات خود را ادامه خواهند داد، شعارهای "بژی سَروک آپو" و "بی سَروک ژیان نابی" سردادند.