ه.پ.گ هویت دو گریلای شهید را منتشر کرد

ه.پ.گ در اطلاعیه‌ای هویت دو گریلای یژاستار را اعلام کرد، ه.پ.گ می‌افزاید:"پیمان می‌بندیم که خط شهدا را بدون کم و کاست به پیش بریم و آرمان‌های آنان را محقق کنیم."

مرکز رسانه و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) در اطلاعیه‌ای هویت دو گریلای شهید عرصه بوتان را منتشر کرد.

در اطلاعیه ه.پ.گ آمده است:

"ارتش اشغالگر ترک ساعت ٢٠:٣٠ روز ١٨ ژوئن/ ٢٨ خرداد عملیاتی را در منطقه هَرَکُل عرصه بوتان آغاز کرد. در ١٨ و ١٩ ژوئن هواپیماهای جنگنده این منطقه را بشدت بمباران کردند. سپس در ٢٠ و ٢١ ژوئن بالگردهای تهاجمی این منطقه را هدف بمباران و گلوله‌باران قرار دادند. در طول عملیات که تا ٢١ ژوئن ادامه یافت میان نیروهای ما و اشغالگران جنگ سختی در جریان بود. در این جنگ هوالانمان ژیان و آرین فدائیانه جنگیدند و همچون ملیتان‌های شرافتمند یژاستار در برخودانی تاریخی به شهادت رسیدند.

مراتب تسلیت خود را نخست به خانواده گرامی رفقای شهید و سپس خلق بوتان و خلق میهن‌دوست کوردستان اعلام می‌داریم و پیمان می‌بندیم که خط شهدا را بدون کم و کاست به پیش بریم و آرمان‌های آنان را محقق کنیم.

جزئیات شناسنامه هوالان شهید به شرح زیر است:

   نام و نام خانوادگی: أسما افشار

   کد سازمانی: ژیان آمارگی

   محل و سال تولد: شرنخ

   نام مادر – نام پدر: هدیه - باقی

  تاریخ و محل شهادت: ٢٠ ژوئن ٢٠٢٢ / هَرَکُل

   نام و نام خانوادگی: شُکران آلپ

   کد سازمانی: آرین هَزَخ

   محل و سال تولد: مردین

   نام مادر – نام پدر: سلیمه – محمد سعید

  تاریخ و محل شهادت: ٢٠ ژوئن ٢٠٢٢ / هَرَکُل

 

ژیان آمارگی

 

 

 

 

آرین هَزَخ

 

 

 

ه.پ.گ در ادامه به شیوه‌ای مبسوط از مبارزات انقلابی این دو شهید تجلیل به عمل آورده است.