شورای اجرایی جامعه ایزدی‌های مقیم اروپا: کمک‌های جمع‌آوری شده جشن‌های امسال را به شنگال می‌فرستیم

شورای اجرای جامعه ایزدی‌های مقیم اروپا (KCÊE) در بیانیه‌ای اعلام کرده است که برای صیانت از شنگال تمامی کمک‌ها و خیرات روزهای عید و روزه ایزدیان مهاجر را به شنگال می‌فرستند.

در بیانیه KCÊE آمده است که روز اول دسامبر (١١ آذر) روزه سال ایزدی‌ها آغاز شده و تا ١٧ دسامبر ادامه خواهند یافت. به این ترتیب عید‌های ششمس، خوددان و ایزی جشن گرفته و گرامی داشته می‌شوند.

سه هفته پیاپی روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنج‌شنبه روزه گرفته می‌شود و در روز جمعه این سه هفته نیز عید برگزار می‌شود.

روزه و عید‌ها بنابر فرهنگ ساکنان هر منطقه جداگانه خواهد بود و طبق سنت‌های آیین ایزدی گرامی داشته می‌شوند.

حمایت از همدیگر بر ما واجب است

در بیانیه به اهمیت عید و روزه برای ایزدیان اشاره شده و آمده است:

"طبق آیین و فلسفه زندگی ما همبستگی اجتماعی و وحدت همچون روزه و عید بر ما واجب بوده و موظف به انجام آن هستیم. تمامی ایزدی‌ها باید بر این مبنا زندگی کرده و عمل نمایند.

اما عید‌ها و روزه دارای برخی ویژگی‌های جداگانه هستند. یکی از آنان دادن خیر و خیرات درگذشتگان، حمایت و کمک اجتماعی است. بویژه نیز رساندن خیر و خیرات و کمک به نیازمندان همچون روزه، عید و دعاها بر ما واجب بوده و واجد اهمیت است."

KCÊE با اشاره به توافقنامه پ.د.ک و حکومت عراق در مورد شنگال می‌گوید، "همان نیروهایی که فرمان ٣ آگوست ٢٠١۴ را بر خلق ایزدی تحمیل کردند امروز تلاش می‌کنند قتلعامی دیگر را بر خلق شنگال تحمیل کنند. در تلاشند تا تسلیمت، گرسنگی و بی‌آبرویی را بر خلقمان تحمیل کرده و روزگار آنان را سیاه کنند."

شورای اجرایی جامعه ایزدی‌های مقیم اروپا در ادامه بیانیه از ایزدیان دیاسپورا درخواست کرده است تا کمک‌های مالی و خیرات روزه و عید‌های خود را به خلق شنگال اختصاص دهند.

شماره حساب بانکی:

"Dachverband des Êzidischen Frauenrats e. V."

Kreissparkasse Bielefeld IBAN: DE73480501610001296540

بیانیه در ادامه جدول روزه و جشن‌ها را بدین شرح اعلام کرده است

١ تا ٣ دسامبر ٢٠٢٠؛ روزه شِشمس

۴ دسامبر؛ عید شِشمش

٨ تا ١٠ دسامبر؛ روزه خودانا

١١ دسامبر؛ عید خودانا

١۵ تا ١٧ دسامبر؛ روزه ایزی

١٨ دسامبر؛ عید ایزی