کمپین جمع‌آوری امضا در محکومیت حملات شیمیایی رژیم سفاک ترک به کوردستان

کنفدراسیون جوامع کوردستانی مقیم آلمان (KON-MED) کمپین جمع‌آوری امضا را در محکومیت حملات شیمیایی رژیم سفاک ترک و سکوت دولت آلمان آغاز کرد

کنفدراسیون جوامع کوردستانی مقیم آلمان در خصوص حملات شیمیایی رژیم جنایتکار ترکیه به باشور کوردستان و مناطق گریلایی بیانیه‌ای منتشر کرد.

در بیانیه آمده است که هم علیه حملات شیمیایی رژیم اشغالگر ترک و هم در تقبیح سکوت نیروهای بین‌المللی بویژه دولت آلمان نسبت به این حملات کمپین جمع‌آوری امضا را آغاز کرده‌اند.

KON-MED خواستار مشارکت گسترده در این کمپین شده و می‌افزاید:"ما از کوردستانیان مقیم آلمان، مجالس و فدراسیون‌های خود، نهادهای باورمندان و خلق‌های دمکرات و انقلابی می‌خواهیم که در کمپین امضا شرکت کنند و نارضایتی خود را نسبت به حملات شیمیایی اعلام دارند."

KON-MED خطاب به حکومت آلمان می‌گوید؛

"- از سازمان منع سلاح‌های شیمیایی (OPCW) می‌خواهیم که به تحقیق در مورد بکارگیری سلاح‌های شیمیایی بپردازد.

- ما می‌خواهیم که حملات شیمیایی رژیم ترک که آشکارا اقدامات ضدقانونی به حساب می‌آیند محکوم شوند، به همکاری مجرمانه با رژیم اردوغان پایان داده شود و هم در چارچوب ملی و هم در چارچوب اتحادیه اروپا مجازات‌های اقتصادی و سیاسی بر ترکیه تحمیل گردند.

- پیمان‌های حقوق بین‌المللی و پیمان منع سلاح‌های شیمیایی اهمیت ویژه‌ای را برای تمام بشریت دارند و برای جلوگیری از بی‌اثر شدن این پیمان‌ها باید از آنها صیانت به عمل آید.

- در هر صورت حکومت فدارل آلمان نباید از رژیمی که ده‌ها سال اینچنین معیارهای حقوق بین‌المللی را به شیوه آشکار نقض می‌کند حمایت نماید.

- حکومت آلمان که مهم‌ترین شریک اقتصادی ترکیه بوده و از شرکای ناتوست، با توجه به جایگاه و تأثیر خود باید بر رژیم ترک فشار وارد کند تا بر سر میز مذاکره حاضر شود."

در لینک زیر می‌توانید به کمپین بپیوندید؛