کنفرانس انترناسیونال کورد در آلمان برگزار شد

در شهر کلن آلمان کنفرانس انترناسیونال کورد برگزار گردید

کنفرانس اینترناسیونال کورد در شهر کلن آلمان برگزار شد. انقلابیون، فمینیستها و مدافعان محیط زیست از هر چهار گوشه‌ی جهان در شهر کلن جمع شده و در سومین کنفرانس ملی کوردستان شرکت کردند.

این کنفرانس ساعت ۱۰ صبح دیروز با یک دقیقه سکوت آغاز شد.

پس از آغاز کنفرانس در مورد سازماندهی، نقشه‌ها و برنامه‌ها و فعالیت‌‌های آتی گفتگو شد. همچنین در مورد موضوع‌های روشنفکری و شبکه‌ها و مسائل منطقه‌ای و همچنین در مورد اتحاد، گفتگو شد.

در روز اول کنفرانس تشریح مقاومت کوردستان و شعار دفاع و صیانت از مقاومت کوردستان موضوع اصلی کنفرانس بود.

در این کنفرانس ۱۸۰ نماینده حضور داشتند و سیاستمدار کورد نیلوفر کوچ، روزنامه‌نگار فردا چتین، جوان آکبولوت عضو حزب چپ در مجلس آلمان،  ابتکار عمل صیانت از کوردستان، کمپین قیام برای روژاوا، کمپین زنان روژاوا را محافظت می‌کنیم، از نو روژاوا را سر سبز می‌کنیم، جنبش فمنیستها و اکولوژیک، دستگاه‌های اطلاع‌رسانی چپ‌ها، سازمان‌هایی مانند کوردستان ریپورت و خبرگزاری فرات (ANF) در آن شرکت نمودند.

در روز اول کنفرانس موضوع‌های "اساس قرار دادن روح و اراده پشتیبانی از مبارزات و مقاومت و اینکه برای کوردستان چه کاری انجام دهیم تا مثمرثمر باشد و همچنین تشریح مسائل سیاسی و سازماندهی در کوردستان، پیشرفت‌های سیاسی در سطح جهانی، خاورمیانه و همچنین در آلمان، کمپین‌ها، فعالیت‌ها و پشتیبانی‌ها مورد گفت‌وگو قرار گرفتند.

کنفرانس در روز دوم با عنوان "ما چگونه می‌توانیم ابتکار عمل کنفدرالیسم دمکراتیک را تاسیس کنیم و پارادایم کنفدرالیسم دمکراتیک را بنیاد بنهیم" ادامه یافت. در این چهارچوب هدف کنفدرالیسم دمکراتیک تشریح گردید و فعالیت‌های صورت گرفته مورد ارزیابی قرار گرفتند. در ادامه کنفرانس در مورد نمایشگاه فیلم، چگونگی تاسیس کمون‌ها، سازماندهی اساسی محیط زیست، تاریخ مقاومت، جنایات علیه زنان، مبارزه علیه فاشیسم و برنامه‌های مشترک مورد گفت‌وگو قرار گرفتند.