کوردها در ژنو به سازمان ملل پشت کردند

کوردها در چهارچوب کمپین "حصر، فاشیسم و اشغالگری کافی است. زمان، زمان آزادیست" در مقابل دفتر سازمان ملل تحصن کردند.

کوردستانیان تحصن خود را از ۲۵ ژانویه در مقابل دفتر سازمان ملل در ژنو آغاز نمودند. به دلیل شیوع ویروس کرونا این تحصن متوقف شده بود. اما روز چهارشنبه دوباره تحصن خود را از سر گرفتند.

کوردستانیان چادر مقاومت را در مقابل مقر سازمان ملل در شهر ژنو سوئیس برپا کردند.

در این تحصن فعالان برای اعتراض به سکوت سازمان ملل در مقابل حقوق خلق کورد، به مقر سازمان ملل پشت کردند.

کاوه اورمیه از طرف جمعیت دمکراتیک کورد در سوئیس (ج.د.ک-سوئیس) به سخنرانی پرداخت و اعلام کرد، "همزمان با مبارزات گریلا و همچنین زندانیان در زندان‌های کوردستان و ترکیه و همچنین کوردستانیان در اروپا، برای حمایت از کمپین 'زمان، زمان آزادی است'، مقاومت عمومی آغاز شده است."

"تاکنون ۱۰ هزار نامه برای آزادی رهبر خلق کورد به سازمان ملل فرستاده شده است"

صالح ساغلم رئیس مشترک جمعیت دمکراتیک کورد در سوئیس اعلام کرد، تاکنون برای آزادی عبدالله اوجالان، رهبر خلق کورد، ۱۰ هزار نامه به دبیرکل سازمان ملل فرستاده شده است.

 وی همچنین اعلام کرد، کمپین فرستادن نامه در سرتاسر سوئیس تا رسیدن به اهداف مشخص شده ادامه خواهد یافت.

تحصن در هفته‌ی آینده در روز چهارشنبه انجام خواهد شد و در این تحصن یاد شهید خابور دیرک که در مقاومت گاره شهید شده است، گرامی داشته می‌شود.