کوردهای ساکن وین در محکومیت قتل وحشیانه دنیز پویراز به خیابان‌ها سرازیر شدند

کوردستانیان و دوستان آنتی‌فاشیست آنان در شهر وین پایتخت اتریش در محکومیت حمله فاشیستی به دفتر ازیر حزب دمکراتیک خلق‌ها و قتل دنیز پویراز به میدان‌ها سرازیر شدند.

اتحادیه نیروهای دمکراتیک، جنبش جوانان انقلابی و جنبش زنان انقلابی در شهر وین اتریش حمله به دفتر ه.د.پ در شهر ازمیر و قتل دنیز پویراز و همچنین حملات اشغالگرانه رژیم فاشیست ترکیه به کوردستان را محکوم کردند.

در این راهپیمایی جمعیت‌های آنتی‌فاشیست اتریش و جبهه خلق نیز شرکت کردند. شرکت کنندگان در راهپیمایی اعلام کردند:"نه حملات اشغالگرانه و نه جنایت‌های فاشیست‌های ترک نمی‌تواند از مبارزات آزادیخواهانه ما جلوگیری کنند."

سپس بیانیه‌ای از سوی جوانان انقلابی قرائت شد. در بیانیه آمده است که جوانان قطعا به حسابرسی از رژیم آ.ک.پ-م.ه.پ می‌پردازند.

شرکت کنندگان در این راهپیمایی پرچم‌های ه.د.پ، ی.پ.گ و ی.پ.ژ و تصاویر عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد را دست داشتند و شعارهای «زنده‌باد مقاومت رهبر آپو»،  «زنده‌باد مقاومت گریلا» و «مرگ بر رژیم فاشیست ترکیه» را سر دادند.