کوردستانیان مقیم اروپا برای اوجالان به میدان‌ها سرازیر شدند

پس از انتشار گزارشاتی در مورد وضعیت سلامتی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، فعالیت‌های اعتراضی در کوردستان، ترکیه و اروپا افزایش یافتند.

در پاسخ به فراخوان کنگره جوامع دمکراتیک کوردستانیان مقیم اروپا (ک.ج.د.ک-اروپا) و جنبش زنان کوردستان مقیم اروپا (ت.ژ.ک-اروپا) تجمعات و راهپیمایی کوردها با هدف آزادی اوجالان گسترش یافتند.

در این چارچوب کوردستانیان ساکن استراسبورگ فرانسه در مقابل ساختمان کمیته منع شکنجه اروپا (سی‌پی‌تی) و شورای اروپا گردهم آمدند و با در دست گرفتن پلاکاردی که شعارهای «آزادی برای اوجالان، او تنها نیست»، «نفرین بر حصر و انزوای امرالی»، «سی‌پی‌تی و شورای اروپا به سکوت خود پایان دهید» روی آن نوشته شده بود گرد هم آمدند.

در سخنرانی این گردهمایی از سی‌پی‌تی خواسته شد تا به وظایف خود عمل کند. شرکت کنندگان شعار «مرگ بر رژیم فاشیست ترک»، «آزادی برای اوجالان» و «زنده‌باد رهبر آپو» سر داده شد.

اوپرتال

در شهر اوپرتال کشور آلمان نیز کوردستانیان در محکومیت حصر امرالی و ادعای رسانه‌های فاشیست ترک در خصوص وضعیت فیزیکی رهبر خلق کورد به میدان آمدند. کوردها خواستار دیدار فوری وکلای اوجالان و آزادی وی شدند.