محکوم‌سازی اردوغان و دشمنان طبیعت در وین

در اقدامی بزرگ در وین، پایتخت اتریش که علیه استفاده از سوخت‌های فسیلی و بهره‌برداری از منابع طبیعی برگزار شد، دولت ترکیه و حملات آن با گازهای شیمیایی نیز محکوم گردید.

در این اقدام که به پیشاهنگی فدراسیون انجمن‌های کورد در اتریش (FEYKOM) و انترناسیونالیست‌ها، دولت ترکیه که از گازهای شیمیایی استفاده می‌کند و دیگر کشورهای استعمارگر محکوم گشتند.

همچنین در این اقدام که به فعالیت‌های انسانی که باعث گرم‌شدن کره زمین می‌شود واکنش نشان داده شد، توجه ویژه‌ای به استفاده از سوخت‌های فسیلی، تخریب طبیعت و بهره‌برداری از منابع طبیعی جلب شد.

علاوه بر کوردها، گروه‌هایی بسیاری از خلق‌های دیگر از جمله کلمبیا، برزیل، کانادا و آفریقا در این اقدام شرکت کردند.

در این مراسم شعارهای "دیکتاتور اردوغان"، "ژن، ژیان، ئازادی"، "اردوغان فاشیست"، "زنده باد کوردستان" به کرات سر داده شد.

این اقدام که حدود یک ساعت و نیم به طول انجامید، از مقابل هتل ماریوت به سمت کارسلپلاز انجام شد.