مهم‌ترین روزنامه‌ آلمان خواستار ممنوعیت گروه فاشیست تُرک شد؛ مماشات حکومت آلمان

روزنامه‌ی فرانکفورتر آلگماینه زایتونگ که یکی از اصلی‌ترین روزنامه‌های آلمان است، از رهبران برلین می‌خواهد گروه ملیشیای الکوجوی ترک را در آلمان ممنوع کنند. با این همه حکومت آلمان به مماشات با فاشیست‌های ترکیه ادامه می‌دهد

فاشیستهای دولت ترکیه تحت عنوان الکوجو (بنیادگرا) در چهارچوب گرگ‌های خاکستری خود را تمامی کشورهای اروپا سازماندهی کرده‌اند و علیه کوردها، ارمنی‌ها حملاتی را انجام می‌دهند.  این گروه‌های فاشیستی دولت ترکیه مدتی است موضوع اخبار کشورهای اروپایی شده‌اند. به دلیل حمله‌ی این گروه‌های فاشیست دولت ترک به ارمنی‌های فرانسه، گروه گرگ‌های خاکستری ترکیه در فرانسه ممنوع شد. در ماه نوامبر ۲۰۲۰ در پارلمان آلمان، پروژه قانونی برای ممنوع نمودن گروه فاشیستی الکوجوی ترک در آلمان تصویب شد.

 علیرغم تصویب این پروژه قانون برای ممنوع نمودن گروه فاشیستی الکوجوی ترک، اما وزارت کشور آلمان برای ممنوع نمودن این گروه فاشیستی ترکیه با سستی عمل کرده و خود را در موضع ضعف قرار داده و با بی‌توجهی با این مسئله برخورد می‌نماید. حزب چپ آلمان و حزب دموکرات‌های آزاد و حزب سبز، این سستی و بی‌توجهی وزارت کشور را به شدت مورد انتقاد قرار دادند و اکنون نیز یکی از روزنامه‌های اصلی آلمان با نام فرانکفورتر آلگماینه زایتونگ در این رابطه درخواستی خطاب به حکومت مرکل منتشر نموده است.

"زنان کورد در پاریس توسط الکوجوها قتل‌عام شدند"

 راینر بورگر گزارشگر ایالت راین وست‌فالیای شمالی در کشور آلمان طی سخنانی با عنوان "دیگر آنها را ممنوع کنید"، در مورد خطرات ملیگرایی و نژادپرستی ترکیه علیه آزادی و دمکراسی در اروپا سخن گفته است. بورگر درخواست نموده این گروه‌های نژادپرست در آلمان ممنوع شوند.

 وی همچنین به بی‌توجهی‌ حکومت آلمان اشاره نموده و در مورد رخدادهای خشونت‌بار گروه اُلکوجوی تُرک در آلمان صحبت کرده است که از سال ۱۹۸۰ دست به انجام جنایت و خشونت زده و در آن سال‌ها یک سندیکاکار دولت ترک توسط آنها کشته شده است.

 بورگر در مطلب خود به رخدادهای دسامبر سال ۲۰۱۳ در پاریس اشاره کرده است که طی آن زنان سیاستمدار کورد کشته شدند و اعلام نمود، این جنایت توسط الکوجوها انجام شده است و وی همچنین به ارتباط میان این گروه و تبهکاران "عثمانی‌های آلمان" نیز اشاره کرده است.

این روزنامه‌ی آلمانی همچنین در مطلب خود همچنین اطلاعاتی در مورد تعداد فاشیستهای ترک در آلمان  منتشر کرده است.  به گزارش این روزنامه تعداد الکوجو‌های ترک در آلمان ۱۱ هزار فاشیست است و به این ترتیب آنها بزرگترین گروه راستگرای تندرو در آلمان هستند.

"آلمان دلایل زیادی برای ممنوع نمودن آنها دارد"

 در این مطلب همچنین آمده است، آلمان نیز مانند فرانسه چندین دلیل برای ممنوع کردن این گروه‌ها دارد. همچنین از حکومت به شدت انتقاد کرده است که علیرغم درخواست اپوزیسیون برای ممنوع کردن این گروه‌ها، اما حکومت تاکنون اقدام موثری در این راستا انجام نداده است.