میت سیاستمدران را در اروپا نیز مورد هدف قرار می‌دهد

طبق اطلاعات به دست آمده، معلوم شده است که سیاستمداران اروپایی نیز در لیست افرادی قرار دارند که سازمان اطلاعات و امنیت ترک آنها را هدف قرار می‌دهد. این موضوع در جریان رسیدگی به پرونده بریوان آسلان، سیاستمدار کورد که مورد هدف قرار گرفته بود، فاش شده است.

در ماه سپتامبر گذشته اعلام شد که سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه، میت تلاش نموده است که بریوان آسلان، سیاستمدار کورد در اتریش را مورد هدف قرار دهد. همچنین فاش شده است که شخصی به نام فیاض اوزتورک در جریان برخورد بین گروهای کورد و ترک در وین نیز دست داشته است.

در اخبار منشتر شده در روزنامه انگلیسی زبان دیلی تلگراف آمده است که نام این شخص، فیاض اوزتورک در لیست افرادی قرار دارد که مامور سوء قصد به سیاستمداران اروپایی شده‌اند. در این گزارش آمده است که اوزتورک که پیش از این نیز وظیفه ایجاد آشوب بین گروه‌های کورد و ترک در اتریش را داشته است، از سوی سازمان میت مامور شده است که سیاستمداران اروپایی را نیز مورد هدف قرار بدهد. روزنامه دیلی تلگراف ادعا کرده است که در لیستی که سازمان اطلاعات و امنیت ترک به این منظور در اختیار اوزتورک قرار داده است شخصیتها و سیاستمداران اروپایی نیز دیده می‌شوند.