نمایندگی ھ.د.پ در اروپا ثبت نام رای‌دهندگان را آغاز کرد

نمایندگی ھ.د.پ در اروپا فراخوان داد تا دوم آوریل اسامی همه رای‌دهندگان ساکن اروپا ثبت شود، نیز درخواست کرد تا همه به حزب چپ سبز رای بدهند و بدین شیوه کمپین "اس.ام.اس" را شروع کرد.

کسانی که در اروپا زندگی می‌کنند و نامشان در لیست رای‌دهندگان هست، باید برای ثبت نام تا دوم آوریل اقدام کنند. نمایندگی حزب دمکراتیک خلق‌ها(ه.د.پ) در اروپا اعلام کرد که در سه روز باقیمانده، امورات کنترل کردن و ثبت نام رای دهندگان با شناسنامه انجام می‌شود و افزود: "هر مشمول انتخابات باید رای‌دهندگان دیگر را مطلع کند و می‌توانند لیست رای دهندگان را کنترل کرده و نام خود را بنویسند. لذا با تلفن همدیگر را مطلع کنند."