پارلمان اروپا تداوم فشارها و بازداشت اعضا ه.د.پ را محکوم کرد

پارلمان اروپا در نشست اخیر خود، تداوم فشارها و بازداشت اعضا (ه.د.پ) را به شدت محکوم و با تصویب لایحه‌ای خروج ترکیه از پیمان‌نامه استانبول را مورد انتقاد قرار داد.

پارلمان اروپا در جلسه امروز خود با تصویب لایحه‌ای، بازداشت و سرکوب احزاب مخالف توسط حکومت اردوغان را به شدت محکوم کرد. این لایحه با ۶٠٣ رای موافق، ٢ رای مخالف و ۶٧ رای ممتنع به تصویب رسید.

قابل ذکر است که در این لایحه، به طور اخص فشارها و سرکوب‌های اعمال شده علیه حزب دمکراتیک خلق‌ها (ه.د.پ) محکوم و دولت ترکیه به دلیل ممانعت از فعالیت احزاب سیاسی، نقض حقوق بشر و اصول دمکراسی به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.

در لایحه فوق جدایی از محکوم کردن سیاست حذفی و بازداشت اعضا ه.د.پ سومین حزب بزرگ ترکیه، پرونده‌سازی برای پارلمانتارهای ه.د.پ، بازداشت طرفداران و رای دهندگان محلی و روسای شهرداری‌ها نیز مطرح و مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و این اقدام غیردمکراتیک و ناقض حقوق بشر حکومت ترکیه به شدت محکوم شد.

پارلمان اروپا در این لایحه تاکید کرده است که حضور ه.د.پ برای تداوم دمکراسی، مشارکت سیاسی جوامع و حل مسالمت آمیز مسئله کورد ضروری بوده و حذف این حزب، اشتباهی بزرگ و با خسارت‌های جدی و جبران‌ناپذیر همراه خواهد بود. بر همین اساس بازداشت نمایندگان پارلمانی عضو ه.د.پ و روسای شهرداری‌ها که با رای مستقیم و دمکراتیک مردم انتخاب شده‌اند و گماشتن "قیم" به جای آنها را به شدت محکوم کرده و از آن به عنوان "جنایت بزرگ" نام برد.

پارلمان اروپا در پیوند با این مسئله از اتحادیه اروپا خواست که تحولات ترکیه و رویدادهای مربوط به پرونده کوبانی را رصد کند و به بازدید از زندان‌ها و ملاقات با بازداشت‌شدگان اقدام کند.

لایحه تصویب شده پارلمان اروپا همچنین از ترکیه خواسته شد، دفاعیات خود را ارائه دهد و ترکیه را به ایجاد تغییراتی اساسی  در سیاست خارجی، حقوق بشر و حقوق شهروندی فراخواند و به این حکومت پیشنهاد داد در زمینه حقوق بشر، حقوق زنان، پیمان‌نامه استانبول، آزادی‌های مذهبی و اتنیکی اقدامات سازنده و ضروری لازم را انجام دهد.