پارلمان دانمارک اشغال روژاوا از سوی دولت ترکیه را محکوم کرد

پارلمان دانمارک حملات اشغالگرانه رژیم فاشیست ترکیه به شمال و شرق سوریه را محکوم کرد. نمایندگان پارلمان دانمارک با اکثریت آرا تصمیمی تاریخی را در مورد رژیم اشغالگر ترکیه اتخاذ کردند.

قبل از ظهر امروز پارلمان دانمارک در مورد حملات اشغالگرانه رژیم فاشیست ترکیه به شمال و شرق سوریه تشکیل جلسه داد.

پارلمان دانمارک برای اولین در جلسه امروز ضمن محکومیت رژیم اشغالگر ترکیه از اتحادیه اروپا خواست تا فشارهای سنگینی را بر آنکارا به مرحله اجرا بگذارد.

پارلمان همبستگی خود را با فرانسه در مبارزه با گروه تروریستی داعش اعلام کرد.

در لایحه پیشنهادی پایانی نشست امروز پارلمان دانمارک آمده است:"پارلمان دانمارک حمایت و همبستگی کامل خود از فرانسه را اعلام می‌دارد که هدف حملات مزدوران داعش قرار گرفته‌ است."

در بخشی دیگر از لایحه با اشاره به حملات ترکیه آمده است:"پارلمان دانمارک حملات نظامی رژیم اردوغان به مناطق کوردنشین را نمی‌پذیرد". پارلمان خواستار بایکوت رژیم اردوغان شده و از حکومت دانمارک خواست تا از طریق اتحادیه اروپا فشارهای بیشتری را بر ترکیه وارد کند.

این لایحه از سوی احزاب Jens Joel (S)،  Mîchael Aastrup Jensen (V), Jens Rohde (RV) ،  Anne Valentina Berthelsen (SF)، Katarina Ammitzbøll (KF)  و  حزب اتحاد سرخ- سبز  (Ø) Søren Søndergaard امضا شده است.