راهپیمایی حمایتی از مخمور در برمن برگزار شد

با دعوت مجلس خلق دمکراتیک در برمن، راهپیمایی علیه حملات بر مخمور برگزار شد و از خلق مخمور حمایت شد.

کوردستانی‌ها و دوستانشان در باهنوف پلاکارد شهر برمن آلمان برای محکوم کردن محاصره‌ی اردوگاه پناهندگان شهید رستم جودی (مخمور) در عراق، جمع شدند.

شرکت کنندگان سیاست حکومت عراق را محکوم کرده و از از حکومت خواستند، سریعا ارتش را عقب بکشد، در اطلاعیه آمده است: “به دلیل سیاست دولت ترکیه در آواره کردن ده‌ها هزار روستایی کورد در سال ۱۹۹۱ در باکور کوردستان، این پناهندگان در مناطق مختلف عراق پخش شدند، به دلیل حملات پ.د.ک در مخمور سکنی گزیدند”.

اطلاعیه از حکومت عراق می‌خواهد‌ به قوانین محلی و بین‌المللی احترام بگذارد و کار لازم را انجام دهد، در آن آمده است: “ده‌ها هزار زن و کودک و پیر از دولت ترکیه فرار کردند و ساکن مخمور شدند، این اردوگاه زیر نظر سازمان ملل است، می‌خواهیم ملل متحد به وظیفه‌ی خود عمل کنند”.

پس اطلاعیه، نشریه‌ها به زبان آلمانی پخش شدند، این اقدام با سردادن شعارهای حمایتی پایان یافت.