شین فین در صدر احزاب سیاسی ایرلند شمالی جای گرفت

شین فین که جناح سیاسی ارتش جمهوری‌خواه ایرلند شمالی (IRA) بود پس از پذیرش توافقنامه صلح به یک حزب سیاسی مبدل شد و توانست جایگاه نخستین احزاب ایرلند شمالی را به خود اختصاص دهد.

بنابر نظرسنجی که در ایرلند و انگلستان به انجام رسیده است شین فین در ایرلند موفق شده است با ٩ امتیاز از حزب رقیبش حزب اتحادگرای دمکراتیک (DUP) پیشی بگیرد و میزان آرای خود را به ٢۵ درصد افزایش دهد. بنابر نتایج نظرسنجی که از سوی موسسه پولتیکو اوروپه انجام شد میزان آرای شین فین به ٢٩ درصد افزایش یافته است.

شین فین در سال‌های اخیر با سیاست‌های پیشروانه خود در حوزه اقتصادی و اجتماعی توانسته است توجه افکار عمومی را به خود جلب کند.

برپایه تحقیقات انجام شده در ایرلند شمالی میزان هواداران استقلال از انگلیس افزایش یافته و به ۵١ درصد رسیده است در حالیکه میزان افرادی که همچنان خواستار وابستگی ایرلند شمالی به لندن هستند به ۴٩ درصد کاهش یافته است.