ثبت شکایت در آلمان برای لغو ممنوعیت فعالیت پ.ک.ک

وکلای پرونده پ.ک.ک با مراجعه به وزارت كشور آلمان و طرح شکایت خواستار خارج نمون نام پ.ک.ک از لیست سازمان‌های ممنوعه شدند.

علیه ممنوعیت پ.ک.ک در آلمان که حدود ۲۹ سال است ادامه دارد، توسط وکلا پروسه جدید قانونی در برگرفته شد تا ممنوعیت علیه پ.ک.ک لغو شود.

وکلا دکتر پیر استول و دکتر لوکاس تیون صبح امروز با پرونده و شکایت‌نامه‌ای به وزارت کشور آلمان رفته و درخواست نمودند نام پ.ک.ک از "لیست سازمان‌های تروریستی" در آلمان خارج شود.

از ۲۶ نوامبر ۱۹۹۳، پ.ک.ک توسط مانفرد کانسر وزیر کشور آن زمان آلمان ممنوع شد.

نمایندگان قانونی جامعه بین‌المللی برای دمکراسی و قانون و حقوق (MAF_DAD) علیه ممنوعیت ۲۹ ساله پ.ک.ک در آلمان مبارزات قانونی جدیدی آغاز نموده‌اند.