تحصن کوردستانیان در استراسبورگ آغاز شد

در چارچوب کارزار «حصر، فاشیسم و اشغالگری کافیست، روز آزادی فرارسیده است» تحصن یک‌ماهه کوردستانیان در شهر استراسبورگ فرانسه آغاز شد.

تحصن کوردستانیان در مقابل شورای اروپا با قرائت بیانیه‌ای آغاز شد. در ابتدا فاتوش گوکسونگور رئیس مشترک ک.ج.د-اروپا سخنرانی کرد و گفت،"برای آنکه به ظلم پایان داده شود و اعلام اینکه زمان آزادی اوجالان فرا رسیده است، تحصن خود را آغاز کرده‌ایم."

زبیر آیدار عضو شورای مدیریت کنفدرالیسم جوامع کوردستان (ک.ج.ک) نیز در مورد اهمیت این فعالیت در مقابل شورای اروپا گفت،"شورای اروپا، سی‌پی‌تی و دادگاه حقوق بشر اروپا همه اینجا هستند. چندین سال است اینجا تحصن می‌شود. گزارش سی‌پی‌تی نتیجه‌ی این تلاش‌ها است. با فعالیتهای خود وظایفشان را به آنها یادآور می‌شویم و از آنها می‌خواهیم بر اساس گزارش خود دست به عمل بزنند. ما مردم آزادی رهبر آپو را می‌خواهیم. تا رهبر آپو آزاد نشود، این مردم آزاد نمی‌شوند، این مردم دست از فعالیت نمی‌کشند و بر روی پا می‌ماند. ما تصمیم گرفته‌ایم و تا پایان به مبارزاتمان ادامه می‌دهیم."

هژار سرپیل رئیس مشترک کنفدراسیون پناهجویان نیز گفت، حصر امرالی به فشارهای کنونی به اپوزیسیون مربوط است. آنجایی که ظلم باشد، قیام هم خواهد بود. ما متحد شویم، تعدادمان زیاد شود و آزادی را فریاد بزنیم، آزادی هم پیروز خواهد شد.

آیتن کاپلان به نمایندگی از جنبش زنان کورد اروپا ت.ژ.ک-اروپا گفت، "ما زنان در هر شرایطی مقاومت می‌کنیم و با شعار زمان آزادیست در این فعالیت شرکت می‌کنیم.

آیجان کایا سربست عضو ابتکار کومین دمکراتیک انقلابی اروپا نیز گفت،"ما خواهان آزادی آقای اوجالان و آزادی همه‌ی زندانیان هستیم. آزادی خلق کورد جدا از آزادی قشر کارگر نیست. با مبارزات مشترک به پیروزی می‌رسیم."

طاهر کوچر رئیس مشترک کنفدراسیون جوامع مزوپوتامیا نیز گفت، ۲۲ سال است که ما اینجاییم اما به ما گوش ندادند. به همین دلیل فعالیتهای خود را افزایش می‌دهیم، ما هم مانند فداکاریهای رهبر آپو، فداکاریهای بزرگ انجام می‌دهیم تا رهبر آپو آزاد شود.

جرجول جمیل عضو کوردیناسیون ایزدی، نورسل آیدوغان پارلمانتار سابق ه.د.پ، خبات شاکیر عضو پ.ی.د در اروپا، عزیز تونچ رئیس مشترک فدراسیون جمعیتهای دمکراتیک مراس، سیاستمدار شافاک آراباجی، احمد حافظ رئیس جامعه اسلامی کوردستان در این فعالیت سخنرانی کردند و خواهان آزادی رهبر آپو رهبر خلق کورد شدند.

این تحصن به طور دسته‌جمعی انجام می‌شود. گروه اول تا ۱۶ اکتبر روز جمعه ادامه خواهند داد. این تحصن هر روز ساعت ۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰ ادامه می‌یابد.