تیم انگلس: آزادی اوجالان سبب صلح و آشتی خلق‌ها می‌شود

 تیم انگلس مدافع حقوق بشر در آلمان اعلام کرد، نقش عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد مانند نقش ماندلا، آدامز، عرفات، اتیگ و پوگدیمونت است. وی گفت؛ عبدالله اوجالان با خود آشتی و آزادی را برای خلقها به ارمغان خواهد آورد.

تیم انگلس وکیل مدافع آلمانی و مدافع حقوق بشر در شهر دوسلدورف آلمان همراه با کار وکالت به دفاع از حقوق بشر نیز می‌پردازد. وی در مورد سکوت کشورهای اروپایی در مقابل حصر تحمیلی بر امرالی و دلایل اهمیت آزادی عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد با خبرگزاری فرات مصاحبه‌ای انجام داد.

 انگلس گفت، کمیته‌ی منع شکنجه‌ی شورای اروپا سی‌پی‌تی در مورد سیستم حصر و شکنجه‌ی امرالی مخاطب است، اما این سازمان فقط به وظیفه‌ی مشاوره می‌پردازد، به همین دلیل مسئولیت اصلی به عهده‌ی کشورهای شورای اروپا قرار می‌گیرد.

 انگلس در ادامه‌ی سخنانش در این رابطه گفت، تصمیمات شورای اروپا به ترکیه مرتبط هستند، چون ترکیه عضو این شورا می‌باشد. اما اگر شورای اروپا علیرغم هشدارهای سی‌پی‌تی و حکم دادگاه حقوق بشر اروپا به تلاش و تحرک نپردازد و سکوت کند، بدون شک علت این سکوت به روابط نظامی و تجاری ترکیه با شورای اروپا باز می‌گردد. همچنین باید توافق پناهجویان اتحادیه‌ی اروپا با ترکیه را نیز به این دلایل اضافه نمود. بزرگترین ترس آنها این است که ترکیه دست به تحرکاتی بزند که این توافق را به خطر بیندازد.

 آزادی اوجالان سبب ایجاد صلح و آشتی می‌شود

 این مدافع حقوق بشر همچنین گفت، آزادی عبدالله اوجالان برای خلق‌های این منطقه صلح و آشتی را به ارمغان خواهد آورد. او گفت؛"به عقیده‌ی من آزادی اوجالان بزرگترین کمک و تاثیر را بر ایجاد خودمدیریتی، آزادی زنان، کنفدرالیسم دمکراتیک و جامعه‌ی دمکراتیک- اکولوژیک خواهد گذاشت".

 تیم انگلس همچنین به این مسئله اشاره کرد که از آتش‌بس‌های اول در سال ۱۹۹۳ گرفته تا پروسه‌ی آشتی در اسلو و پروسه‌ی چاره‌یابی و آشتی در امرالی همه‌ی اقدامات  توسط اوجالان انجام شده است. او اعلام کرد؛"بدون شک پایان دادن به جنگ و آغاز پروسه‌ی چاره‌یابی در دست اوست. این امر پیش‌تر نیز بارها دیده شده و اثبات شده است."

 تیم انگلس مدافع حقوق بشر آلمانی نقش عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد را به نقش نلسون ماندلا در آفریقای جنوبی، آدامز در ایرلند شمالی، یاسر عرفات در فلسطین، ارنالدو اتیگ در باسک و کارلوس پوگدیمونت در کاتالونیا که پروسه‌ی صلح و آشتی را پیش بردند، تشبیه کرد.

 فکر و اندیشه‌ی اوجالان بر منطقه تاثیر خواهد گذاشت

 تیم انگلس همچنین گفت،"فکر و فلسفه‌ی عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد نه تنها بر جنبش آزادیخواهی کورد، بلکه همزمان بر خلق‌های خاورمیانه و به ویژه خلق‌های فرودست منطقه نیز تاثیر خواهد گذاشت." او همچنین گفت؛"چون نقش او را می‌دانند و بر اهمیت آن واقف هستند، عبدالله اوجالان را در زندان منزوی کرده‌اند، چون دولت ترکیه طرفدار آشتی و چاره‌‌یابی و صلح نیست".