یوکسل کوچ: باید با روحیه بسیج عمومی که در کوبانی شکل گرفت، به میدان‌های مبارزه عزیمت کنیم

یوکسل کوچ ریاست مشترک KCDK-E از تمام خلق‌ها و خصوص خلق کورد درخواست کرد که از نیروهای گریلا حمایت کرده و در این باره اظهار داشت که باید باید با روحیه بسیج عمومی که در کوبانی شکل گرفت، به میدان‌های مبارزه عزیمت کنیم و از آن حمایت کنیم.

در مقابل حملات اشغادلگرانه دولت فاشیست ترک که از ۲۳ آوریل علیه جنوب کوردستان آغاز شده است و هم اکنون نیز در سه منطقه مختلف در جریان است، نیروهای مدافع خلق و یژاستار مقاومت تاریخی خود را ادامه می‌دهند. یوکسل کوچ ریاست مشترک کنگره جامعه دمکراتیک در اروپا در خصوص اشغالگری‌های جدید ارتش فاشیست ترک اظهار داشت:

دولت ترک در حملات اشغالگرانه خود تنها نبوده و با همکاری ناتو، آمریکا و نیروهای بین‌المللی دست به این عملیات وسیع زده است. دولت ترک در این حملات کنترل کامل بر جنوب کوردستان را در نظر دارد و امیدوار است که در این منطقه نیروهای خود را مستقر کند. این مسئله نیز باید از سوی همه خلق‌ها درک شود.

یوکسل کوچ در این باره اظهار داشت که در خصوص این حمله اشغالگرانه در مقابل مجلس اتحادیه اروپا در ۱۲ مه اعتصاب بدون وقفه و بدون بازگشتی را آغاز می‌کنند. کوچ در این باره اظهار داشت که مجلس اتحادیه اروپا حتی اگر از این عملیات اشغالگرانه حمایتی نیز نکرده باشد، می‌تواند با در پیش گرفتن اقدامات لازم، مانع از ادامه آن شود. سکوت اتحادیه اروپا در این باره به این معناست که اتحادیه اروپا این حملات را تایید کرده است. شورای اتحادیه اروپا متشکل از ۴۷ دولت است و از نمایندگان دائمی در آن برخوردارند. با نمایندگان مجلس اتحادیه اروپا در خصوص حملات اشغالگرانه ملاقات کرده ‌یم و تلاش می‌کنیم که در این باره موضعی شفاف ارائه کرده و سریعا اقدامی را اتخاذ کنند.

یوکسل کوچ همچنین به کاربرد سلاح‌های شیمیایی از سوی ارتش اشغالگر ترک در مناطق حفاظتی میدیا نیز اشاره کرده و در این باره درخواست کرد که لازم است خلق با روحیه بسیج عمومی که در کوبانی شکل گرفت، به میدانهای مبارزه عزیمت کند. کوچ در این باره اظهار داشت که در کوبانی مشاهده کردیم که اگر خلق بخواهد، می‌توانند به نتایج و اهداف خود دست پیدا کنند. در این فرایند، فعالیتهای تاثیرگذار مانع از نسل‌کشی خلق کورد شد. باید با روحیه بسیج عمومی که در کوبانی شکل گرفت، به میدانهای مبارزه عزیمت کنیم.

لازم است خلق کورد از فرزندان خود حمایت کند

یوکسل کوچ در خاتمه از خلق کورد و دوستان خلق کورد درخواست کرد که از فرزندان خود، از گریلاهای قهرمان خود که مبارزه‌ای افسانه‌وار را انجام می‌دهند حمایت کنند. لازم است که با روح بسیج عمومی در مقابل اشغالگری مبارزه کرد. این شعار ماست: در مقابله با اشغالگری، همه جا آواشین، متینا و زاپ است. همه جا عرصه مبارزه است. باید با این شعار مبارزه را بیش از پیش در همه جا گسترش داد. لازم است که همه در این مقطع مهم مبارزه را گسترش دهند. لازم است که ما هم مانند نیروهای گریلا همه جا را به صحنه نبرد و مبارزه تبدیل کنیم.