«دیوارها فرومی‌ریزند»؛ کتاب فیگن یوکسک‌داغ از زندان

کتاب «دیوارها فرومی‌ریزند» با قلم فیگن یوکسک‌داغ، رئیس مشترک اسبق حزب دمکراتیک خلق‌ها که از سوی دولت فاشیست ترکیه به گروگان گرفته شده است منتشر شد.

فیگن یوکسک‌داغ، رئیس مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها (ه.د.پ) که رژیم فاشیست ترکیه وی را به گروگان گرفته و در زندان نوع F کوجالی بسر می‌برد کتابی با عنوان «دیوارها فرومی‌ریزند» نوشته است.

فیگن یوکسک‌داغ، رئیس مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها روز ۴ نوامبر ٢٠١۶ از سوی دولت فاشیست ترکیه به گروگان گرفته شد.

کتاب «دیوارها فرومی‌ریزند» از سوی انتشارات جیلان چاپ شده و روز اول سپتامبر روانه بازار خواهد شد.