شاه بلوچ خواننده رپ بلوچستانی بازداشت شد

عماد بیجارزهی خواننده رپ بلوچ ملقب به "شاه بلوچ" در شهرستان چابهار بازداشت شد. شاه بلوچ آهنگ‌هایی در خصوص مشکلات سیاسی و اجتماعی شهروندان بلوچ خوانده است.

عماد بیجارزهی خواننده رپ بلوچ ملقب به "شاه بلوچ" در شهرستان چابهار بازداشت شد. شاه بلوچ آهنگ‌هایی در خصوص مشکلات سیاسی و اجتماعی شهروندان بلوچ خوانده است.

 

به گزارش هرانا، عماد بیجارزهی معروف به "شاه بلوچ" روز ٣٠ خرداد ماە توسط ماموران لباس شخصی در منزل پدری بازداشت شد.

 

در رابطە با وضعیت شاە بلوچ و محل نگهداری وی خبری موثقی بە دست نیامدە است.

 

شاه بلوچ آهنگ‌هایی در خصوص مشکلات سیاسی و اجتماعی شهروندان بلوچ خوانده است.

 

رژیم ایران طی سالهای اخیر علیرغم ممیزی‌های فراوان قبل از انتشار آثار موسیقی و لغو مکرر کنسرت‌ها، در بسیاری موارد اقدام به بازداشت یا احضار خوانندگان کرده است. دولت ایران موسیقی رپ را همواره یک تهدید دانسته و خواننده های رپ امکان دریافت مجوز نداشته اند و اغلب مجبور به ترک ایران شدند.