آهنگ «ایران غرق انقلاب است» را سرودند

دانشجویان دانشکده هنر تهران دیروز به مناسبت صدمین روز خیزش سراسری مردم ایران یک آهنگ دسته‌جمعی به نام «ایران غرق انقلاب است» را اجرا کردند.

روز یک‌شنبه ۴ دی‌ماه، علی‌رغم جو امنیتی شدید در دانشگاه‌های ایران و فشارهای حاکم بر دانشجویان، دانشجویان دانشکده هنر تهران که از آغاز خیزش انقلابی خلق‌های ایران آهنگ‌های انقلابی بسیاری از جمله سرود انقلابی « زن، زندگی، آزادی»، «سرود سوگند» ، « سرود آزادی» و « اجرای ترانه‌ای با تم انقلابی مبارزان شیلیایی» را به صورت دسته‌جمعی اجرا کرده بودند، بار دیگر هم‌صدایی و همراهی خود را با انقلاب « زن، زندگی، آزادی» اعلام کرده و به مناسبت صدمین روز انقلاب سراسری در ایران سرودی را با الهام از ترانه‌ی « ایران غرق انقلاب است» ساخته‌ی فریدون فرخزاد را اجرا کردند.

ملودی این ترانه برگرفته از یکی از قطعات موسیقی انقلابی آلمان در نیمه‌ی نخست قرن بیستم است.